Archive

Switchking /  (Page 6)

Hur skickar jag manuellt signaler till enheterna i v0.7?

Från och med v0.7 finns inte längre det manuella läget i Switch King kvar. Istället finns ett läge som heter "Semi-automatik". I och med detta kan du välja att skicka en signal till en enhet direkt - utan att först behöva slå över enheten till...

Read More

Varför skickas inte alltid signaler till mina enheter?

TellStick har en begränsning på hur tätt det är möjligt att skicka signaler till mottagarna. Detta är till viss del beroende på din dators konfiguration.Om signalerna till dina enheter skickas tätare än vad din dator klarar av finns risk att de inte når fram till...

Read More

Konfigurera Event Listener

Här finns information om hur du konfigurerar Event Listener. 1. Konfiguration 1.1 Gemensam konfiguration Vi rekommenderar att du först kör konsollapplikationen för att se att dina skript körs som det är tänkt. Tjänsten och konsollapplikationen har olika konfigurationsfiler. Följande konfigurationsfiler finns: EvtService.exe.configAnvänds för att...

Read More

Om oss som utvecklar Switch King

Vi som står bakom Switch King är Martin Videfors och Tomas Wennerberg och utvecklingen av mjukvaran bedrivs på vår fritid.

Grundtanken med Switch King är att skapa ett program för hemautomation som är enkelt, intuitivt och samtidigt kraftfullt.

...

Read More