Archive

Switchking /  (Page 2)

Wake-Up Light (plugin)

Detta plugin gör det möjligt att gradvis dimma upp en lampa med en viss tid mellan varje steg. Plugin:et ersätter en schemalagd På-händelse med en sekvens av dim-kommandon istället. Du kan till exempel använda detta för att simulera soluppgång i ditt sovrum.

...

Read More

Integrering med XBMC

Addon för XBMC finns tillgänglig för att integrera XBMC med Switch King. Du kan t ex aktivera ett scenario när du startar en film i XBMC.

...

Read More

1-Wire DS9490R (plugin)

Med detta plugin kan du samla in värden från 1-wire-givare till Switch King som datakällor via USB-adaptern DS9490R.

...

Read More

TellStick Net (plugin)

Med detta plugin kan du använda Telldus TellStick Net tillsammans med Switch King. Tillägget gör det möjligt för Switch King att skicka styrsignaler och ta emot sensorvärden via en TellStick Net.

...

Read More

Integrering med EventGhost (plugin)

Plugins för Switch King finns för att skicka information från Switch King till EventGhost. Du kan också installera plugin för EventGhost för utföra kommandon i Switch King.

  • Skicka information till EventGhost när enhet sätts på eller stängs av i Switch King.
  • Skicka information till...

    Read More

Skicka e-post för händelser i Switch King (plugin)

Med dessa plugin kan du skicka e-post till mottagare för olika händelser i Switch King:

  • Skicka e-post när en enhet sätts på eller stängs av.
  • Skicka e-post baserat på värde för datakälla, t ex när temperatur sjunker under ett visst värde.
...

Read More

Utveckling av plugin

Switch King erbjuder en plugin-struktur som medger ger möjlighet till viss anpassning av hur Switch King fungerar och bland annat behandlar insamlade värden från datakällor och mottagna signaler från TellStick Duo.

Plugin utvecklas i C# och bygger på interface. Ett plugin som skapats läggs i...

Read More

Konfigurera pluginet Online Checker

Online Checker är ett plugin till Switch King som kan användas för att kontrollera om Internet är tillgängligt. Det kan exempelvis användas för att starta om opålitliga routrar eller annan utrustning som ibland kan tappa anslutning till nätet. Du anger adress som...

Read More