Funktioner

Switchking / Funktioner
functions_3

Ditt hus, dina regler, dina funktioner

Scheman

Ett schema anger mellan vilka tider och för vilka dagar i veckan en enhet ska vara på, av eller dimmad. Även gruppscheman går att skapa med koppling till valfria enheter.
Till exempel:  Två scheman skapas, ”Belysning morgon” (06:00 och 09:00) och ”Belysning kväll” (16:00 och 22:00). 

Solens upp och nedgång

Genom att ange var du bor kan SwitchKing räkna ut när solen går upp och ner just där du bor. För varje enhet kan du välja om du vill att enheten ska vara av när solen är uppe resp. på när solen gått ner. Det går också att justera tiden för när enheten ska slås av/på i förhållande till ”verklig” soluppgång/nedgång.

Helgdagar

Ange helgdagar för året och definiera dessa för varje enhet eller gällande för alla. På en helgdag kommer schemat som används för söndag att användas för enheten. Dagen före en helgdag kommer i sin tur att hanteras som en fredag. Om du har vissa lampor tända lite längre på lördagar så kommer de automatiskt att vara tända lite längre den aktuella dagen.

Scenario

Du kan skapa scenarion och definiera vilka enheter som ska vara på, av eller köras enligt enhetens schema. I programmet väljer du vilket scenario du vill använda och enheter kommer då att slås på/av baserat på de inställningar. Till Exempel : Scenario ”Party”, där du anger att scenariot ska avslutas klockan 03:00 och att alla enheter därefter ska köras enligt respektive ordinarie schema. 

Energisparläge

Du behöver inte ha en dator påslagen dygnet runt. Programmet räknar ut när styrsignaler ska skickas nästa gång och försätter datorn i vänteläge/viloläge. Energisparläge styrs av klienten, som måste vara igång, och en användare måste vara inloggad på ett Windows-konto för att denna funktion ska kunna användas.

Klient och nätverk

SwitchKing går utmärkt att köra på en fristående dator, men det finns också stöd för att köra i nätverk. Du kan alltså köra klienten på en dator och servern på en annan dator i ditt lokala nätverk.

[:]