Om oss som utvecklar Switch King

Switchking / Om oss som utvecklar Switch King

Om oss som utvecklar Switch King

Vi som står bakom Switch King är Martin Videfors och Tomas Wennerberg och utvecklingen av mjukvaran bedrivs på vår fritid.

Grundtanken med Switch King är att skapa ett program för hemautomation som är enkelt, intuitivt och samtidigt kraftfullt.

Vi som står bakom Switch King är Martin Videfors och Tomas Wennerberg och utvecklingen av mjukvaran sker på vår fritid. Vi arbetar båda inom IT-sektorn och har familj med barn vilket gör att tid är en ständig bristvara.

Det som idag är Switch King tog sin början under våren 2008 då vi på var sitt håll utvecklade var sin applikation för att styra enheter som var knutna till Telldus Tellstick. Under juldagarna 2008 bestämde vi oss för att satsa på att bygga en enda applikation. En inte helt okomplicerad uppgift, med tanke på att vi båda har familjer och dessutom sitter på nästan två timmars avstånd från varandra.

Grundtanken med Switch King är och var att skapa ett program för hemautomation som är enkelt, intuitivt och samtidigt kraftfullt. Programmet ska vara enkelt för nya användare och även erbjuda mer funktioner för avancerade användare. Balansgången mellan enkelhet och utökad funktionalitet är egentligen den största utmaningen.

Vi tycker båda att det är väldigt kul att jobba med projektet och all feedback från användare, både positiv och negativ, är väldigt givande. Vi har också fått väldigt stort stöd och hjälp från våra användare vilket vi är tacksamma för.

Ett stort tack till alla som köpt licens, donerat pengar till projektet och alla de som använder Switch King.

/ Tomas & Martin