Archive

Switchking /  (Page 4)

Var hittar jag serverns och klientens loggfiler?

Servern och klienten skapar var sin loggfil när de körs och stöter på problem. Loggfilen är till hjälp vid eventuell felsökning.

Här hittar du information om var du hittar loggfilerna för server och klient.

...

Read More

Android-klienten ger felmeddelandet ”Socket is not connected(1)”

Om Android-klienten inte kan få kontakt med Switch Kings serverdelar (innan autenticering/inloggning sker) kan klienten visa felmeddelandet nedan: Socket is not connected(1) Detta beror troligtvis på något av följande: Tjänsten "SwitchKing REST Service" är inte startad på datorn där Switch King Server finns installerad...

Read More

Hur läser jag data från en nätverksenhet?

Version: 0.8 eller senare

När information från en datakälla finns på en nätverksenhet krävs att du anger domän, användarnamn och lösenord för att komma åt datakälla. Domän är vanligtvis själva datornamnet.

...

Read More

Hur anger jag att enheter ska synkroniseras automatiskt?

Version: 0.8 eller senare

Automatisk synkronisering av enheter innebär att Switch King skickar signaler till dina enheter med jämna mellanrum för att försäkra sig om att enheterna verkligen är i rätt läge. Om du har dålig täckning i ditt hus eller din lägenhet kan automatisk...

Read More