Vad betyder ”Found nonmatching state” i serverns loggfiler?

Switchking / Vad betyder ”Found nonmatching state” i serverns loggfiler?

Vad betyder ”Found nonmatching state” i serverns loggfiler?

Servern räknar med jämna mellanrum ut vilka signaler som ska skickas till varje enhet. Dessa signaler läggs sedan i en form av tidslinje. Det är denna tidslinje man ser i klienten som ”Coming up” (kommande händelser).

Exempel:

En är satt att tändas vid 11:00 och släckas vid 15:00.
Servern kommer vid 15:00:01 att skriva ”Found nonmatching state” i sin loggfil eftersom enheten är ”På” när den egentligen ska vara ”Av”.

”Found nonmatching state” är alltså en indikation på att signaler måste skickas till en enhet (och kommer att skickas så snart som möjligt).