Hur skickar jag manuellt signaler till enheterna i v0.7?

Switchking / Hur skickar jag manuellt signaler till enheterna i v0.7?

Hur skickar jag manuellt signaler till enheterna i v0.7?

Från och med v0.7 finns inte längre det manuella läget i Switch King kvar. Istället finns ett läge som heter ”Semi-automatik”.

I och med detta kan du välja att skicka en signal till en enhet direkt – utan att först behöva slå över enheten till manuellt läge.

På bilden nedan syns en enhet som i nuvarande läge är ”På” (100%) och som går enligt schema. Om man via valmenyn väljer att dimma ner enheten till 60% kommer enheten direkt att gå ner till 60%.
Enheten kommer att ligga kvar på 60% till och med kl. 21:00, då enheten stängs av.

I tidigare versioner av Switch King var man tvungen att manuellt slå över enheten till automatiskt läge när enheten skulle återgå till sitt schema. Så är det alltså inte längre.

 

Att en enhet är i semi-automatiskt läge indikeras med en symbol, liksom eventuell dimmernivå.