Bygg vidare

Switchking / Funktioner / Bygg vidare

Bygg vidare i din takt och utifrån dina önskemål.

SwitchKing på valfri dator

Du kan installera SwitchKing på en dator som inte behöver vara påslagen dygnet runt. SwitchKing kan automatiskt försätta datorn i vänteläge/viloläge (standby/hibernate) och väcka den när det är dags att skicka styrsignaler till en eller flera enhet. När du själv vill använda datorn startar du den som vanligt och meddelar enkelt SwitchKing att du använder datorn. När du är klar låter du återigen SwitchKing försätta datorn i vänteläge/viloläge.

Klient och Server på olika datorer

SwitchKing är en klient/server-lösning. Klienten är själva användargränssnittet och servern är ”motorn” som skickar signalerna till enheterna, ex. fjärrströmbrytare. Du kan köra klienten på en dator och sedan ansluta till en annan datorn inom ditt lokala nätverk där servern är installerad. Funktionaliteten begränsas inte av att du kör klient och server på olika datorer. Servern körs som en tjänst och ingen användare behöver vara inloggad för att systemet ska fungera. Tjänsten startas automatiskt när datorn med serverversionen slås på.

Valfritt antal klienter jobbar mot samma server

Du kan köra flera olika klienter, på olika datorer, mot samma server, samtidigt. Givetvis kan klientprogrammet köras på samma dator som servern. Om en ändring görs i en klient kommer detta att även synas i övriga klienter. Du kan även använda appar, finns för iOS och Android, för att styra SwitchKing.

Flera klienter och flera servrar

SwitchKing stöder också att du har flera servrar på olika datorer. När klienten startas väljer du vilken server du vill koppla upp dig mot. Du kan dock bara vara ansluten till en server i taget.

[:]