Vad händer när jag kombinerar ett enhetsschema med ett gruppschema styrt av regler?

Switchking / Vad händer när jag kombinerar ett enhetsschema med ett gruppschema styrt av regler?

Vad händer när jag kombinerar ett enhetsschema med ett gruppschema styrt av regler?

I v0.6 och tidigare av Switch King har det funnits möjligheter att kombinera enhetsscheman och gruppscheman.
I och med v0.7 och stödet för dimmerbara enheter förbättras stödet och nyttan med att slå ihop scheman. Den riktiga nyttan av kombinerade scheman kommer fram då man kopplar regler till ett gruppschema.

Ett enhetsschema och ett gruppschema med regel ”adderas”. Det gör exempelvis att gruppschemat kan innehålla en annan dimmernivå som ska gälla om regeln för gruppschemat är uppfyllt.

Enhetsschema

På bilden nedan har ett schema satts upp för en självlärande enhet som kan dimmas via Switch King.
Schemat är konfigurerat så att enheten tänds (100%) vid 09:00 och släcks vid 21:00 (utan hänsyn till solens upp- och nedgång).

Enhetsschema – tänds 09:00 och släcks 21:00.

Gruppschema

Ett gruppschema som skapats där enheten dimmas till 50% kl 12:00 och släcks kl 18:00 och som dessutom kopplas till en regel kan se ut som på följande bild.

Gruppschema med regel – tänds (50%) 12:00 och släcks 18:00.

Sammanslaget schema

När dessa två scheman knyts till en och samma enhet adderas de. I Switch Kings klient syns ett enda schema.
Resultatet, så som det ser ut bakom skalet, syns på följande bild.

Sammanslaget schema

Resultatet blir alltså att enheten alltid kommer att vara tänd mellan 09:00 och 21:00. Däremot styrs dimmernivån mellan 12:00 och 18:00 av om regeln som är knuten till gruppschemat är uppfylld eller ej.
Om regeln inte är uppfylld är enheten på (100%) och om regeln är uppfylld är enheten dimmad till 50%.

Möjligheter

Exempel på möjligheter detta ger är:

  • Möjlighet att dimma till annan nivå om man har någon form av närvarodetektering (koppling till larm, avkänning av mobiltelefon, vanlig strömbrytare)
  • Möjlighet att sätta olika dimmernivåer baserat på ljusnivå (om exempelvis ljussensor används)