Archive

Switchking /  (Page 8)

Styr lampor eller enheter baserat på om din telefon är i närheten

BtProx (http://btprox.sourceforge.net) är en programvara som kan användas för att känna av när en specifik Bluetooth-enhet, exempelvis en telefon, är i närheten av din dator. I BtProx kan du definiera ett kommando som ska köras när telefonen är i närheten eller inte längre kan hittas...

Read More

Vad händer när jag avinstallerar Switch Kings serverdelar?

När du avinstallerar Switch Kings serverdelar tas applikationsfiler bort. Loggfiler, konfigurationsfil och databas (scheman, enheter, datakällor och licensnycklar) behålls. Efter en avinstallation kan du behöva starta om datorn för att avinstallationen ska bli helt utförd. Följande utförs vid avinstalltion Tjänsterna stoppas (V0.5.0 och senare)...

Read More

Jag får fel 1001 när jag installerar, avinstallerar eller uppgraderar

Fel 1001 betyder att Windows Installer, som Switch King använder sig av, inte längre vet vilket läge en installation befinner sig i. För att komma förbi detta fel, gör följande: Avbryt avinstallationen Stoppa Switch Kings tjänster (Kontrollpanelen - Administrationsverktyg - Tjänster) Leta upp...

Read More

Hur uppgraderar jag till en ny version?

Följ denna guide om du uppgraderar från v0.6.x eller senare till v0.7.x eller senare. Om du uppgraderar från v0.5.x eller tidigare till v0.6.x eller senare är det viktigt att du följer en viss rutin för att dina enheter ska uppgraderas till att stödja Telldus...

Read More

Hur konfigurerar jag Nexas självlärande enheter?

Nexa har ett antal enheter som inte baseras på hus- och enhetskod. Dessa enheter är dock bakåtkompatibla med äldre fjärrkontroller och stödjer också hus- och enhetskod. Exempel på enheter som är självlärande är bl.a. Nexas PB-3. Nexas förteckning över självlärande enheter finns här. OBS: Nexas...

Read More

Styr motorvärmare beroende på temperatur

I denna guide hittar du steg-för-steg-instruktioner för att styra en motorvärmare beroende på utomhustemperatur. Två olika varianter för att styra en motorvärmare beskrivs. Denna guide förutsätter att du redan skapat en datakälla som hämtar in utomhustemperatur. Variant A 1. Skapa gruppschema och ange schema Välj...

Read More

Använd solinstrålning som skymningsrelä

Göteborg Energi mäter solinstrålningen (W/m²) i västra delen av Göteborgs hamninlopp och tillhandahåller detta värde som ett RSS-flöde. Du hittar mer information här. I denna guide hittar du steg-för-steg-instruktioner för att skapa en datakälla som läser in solinstrålning och sedan använda detta värde som ett...

Read More

Installera iPhone-klienten på WHS

Switch King erbjuder ett tillägg i form av en iPhone-klient som körs som en webbapplikation.

I denna guide hittar du steg-för-steg-instruktioner för att installera iPhone-klienten på Windows Home Server. ...

Read More