Hur kan jag läsa in filer från datakällor direkt när de skrivs till disk?

Switchking / Hur kan jag läsa in filer från datakällor direkt när de skrivs till disk?

Hur kan jag läsa in filer från datakällor direkt när de skrivs till disk?

Från version 0.7 av Switch King finns det möjlighet att läsa in filer direkt när de skapas eller ändras på disken.

Detta gör att du inte behöver definiera någon specifik hämtningstid för din datakälla – så fort filen ändras läser Switch King in informationen. Funktionen gör att du direkt kan få feedback i ditt system när något händer. Funktionen är enbart möjlig att användas på lokala filer.

Inställningen, som finns fr.o.m. v0.7, finns under inställningarna för respektive datakälla.