Archive

Switchking /  (Page 3)

Konfigurera pluginet Script Executor

Med hjälp av ett plugin till Switch King finns möjligheten att köra skript-filer när en enhet släcks, tänds eller dimmas. Pluginet heter "Script Executor". Denna guide kräver v0.9 av Switch King samt att du laddat ner pluginet "Script Executor" från Switch Kings webbplats. 1. Pluginets...

Read More

Konfigurera pluginet REST Slave Collector

Med hjälp av ett plugin till Switch King finns möjligheten att länka ihop två servrars REST-gränssnitt och på så sätt få tillgång till enheter och datakällor som finns på två servrar i en och samma REST-klient (exempelvis Android-klienten). Detta plugin kan bara användas av...

Read More

Demomiljöer

För att kunna prova Switch King utan att installera det på en egen dator (eller om du saknar en Telldus Tellstick) så finns demomiljöer uppsatta på http://www.switchking.se. Demomiljöerna rensas nattetid (gjorda förändringar kommer att försvinna). Switch King Server och Windows-klient Ladda hem klienten för...

Read More

Felsökningsguide för Android och iPhone

Här hittar du olika tips för felsökning av konfiguration rörande Switch Kings Android app och iPhone app.

Bl.a. täcks följande in i felsökningsguiden:

  • Version på mjukvara
  • Switch Kings demomiljö
  • Port Forwardning
  • Inställningar i Switch Kings Windows-klient
...

Read More

Tillgängliga REST-anrop

Från v0.7.2 av Switch King finns en REST-tjänst inbyggd i servern. Genom REST-tjänsten finns möjligheten att enkelt styra enheter direkt från en webbläsare genom att enbart ange en adress i webbläsarens adressfält.

...

Read More

Felmeddelande vid start av klient

Felmeddelandet "An error occured when initializing the Switch King client. Switch King will be closed." kan ibland uppstå när klienten startas. Här följer information om hur man avhjälper felet.

...

Read More

Använda energisparfunktionen

Med Switch King måste du inte hela tiden ha en dator påslagen för att kunna styra olika enheter. Switch King kan automatiskt försätta datorn i energisparläge (vänteläge eller viloläge) och väcka den när det är dags att skicka styrsignaler till mottagare. När ...

Read More

Hur fungerar beräkningen av energiförbrukning?

Vyn med energiförbrukning visar din uppskattade energiförbrukning under ett helt år. Det är inte någon logg över förbrukad energi.
Tanken med vyn är att du ska kunna förekomma en hög elräkning genom att justera dina scheman för enheterna och direkt se en påverkan på din...

Read More