Hur kan jag få Switch King att bortse från tillfälligt felaktiga värden?

Switchking / Hur kan jag få Switch King att bortse från tillfälligt felaktiga värden?

Hur kan jag få Switch King att bortse från tillfälligt felaktiga värden?

Om du läser in data från en datakälla som någon gång kan leverera ett ”misstänkt värde” där värdet fortfarande faller inom min- och maxvärdet, kan Switch King fr.o.m. v0.7 bortse från ett sådant värde.

Exempel:

Du har ett 1-wire-system med temperatursensorer som läses var 5:e minut. De inlästa värdena är:

  • 10:00: 22°C
  • 10:05 22,5°C
  • 10:10 40°C
  • 10:15 23°C

Avläsningen kl 10:10 (40°C) gav ett orimligt värde eftersom det är högst osannolikt att temperaturen har stigit nästan 20°C på fem minuter. Däremot är det troligt att du har angett att just 40°C är inom min- och max-gränsen för din datakälla.
Genom att ange att Switch King ska bortse från värden där differensen är > 10 mellan de två senaste inläsningarna kommer Switch King att bortse ifrån värdet som lästes in 10:10.

Ett ytterligare exempel på fall där det kan vara intressant att bortse ifrån värden är om du har en ljussensor som du använder till att styra dina enheter med. Om sensorn sitter väldigt utsatt och kan ta emot ljus från exempelvis trafik, kan du på detta sätt välja att bortse ifrån tillfälliga ljusskiftningar.

Inställningen, som finns fr.o.m. v0.7, finns under inställningarna för respektive datakälla.