Archive

Switchking /  (Page 7)

Att optimera servern

Switch Kings serverdelar är efter installation konfigurerad med något som är att betrakta som en grundkonfiguration. För de allra flesta passar denna konfiguration alldeles utmärkt.

När man lägger till fler och fler enheter, lägger på datakällor och dessutom regler som är styrda till enheternas scheman...

Read More

Varför går huskod från A-D på Kjell & Companys enheter?

Många av de enheter som finns i Telldus Center (och Switch King) använder samma hårdvara. Exempelvis har Kjells 50-219 och GAO "Rising Sun" i botten.Vi utgick från GAO när vi lade upp dessa enheter, där GAO har huskod A-D och enhetskod 1-3. Switch King v0.6.0...

Read More

Hur uppgraderar jag från v0.5 till v0.6?

Från och med v0.6 överger Switch King stödet för Telldus drivrutin v1.2.3 och stödjer istället Telldus Center 2.0.x. I samband med installation av v0.6 kommer dina enheter i Switch King att uppgraderas automatiskt. För att uppgraderingen ska gå smidigt krävs att du gör på följande...

Read More

Vilka datumformat kan jag läsa in från datakällor?

De datakällor som Switch King arbetar mot kan läsa in datum på ett antal olika format. Exempel på datum som kan läsas in då datumet är "inbäddat i filen är: 2009-09-25 16:00:01;30 2009-09-25 16:00 När ett datum läses in från en textfil använder...

Read More

Hur ställer jag servern i debug-läge (felsökningsläge)?

Med servern medföljer en konfigurationsfil. I konfigurationsfilen kan ett antal parametrar ställas in som avgör hur serverdelarna ska arbeta. Generellt sett rekommenderar vi inte att man ändrar inställningarna i konfigurationsfilen men att ändra exempelvis loggningsnivå kan underlätta felsökning. Vid utökad loggning försämras prestanda på serversidan, men...

Read More