Hur kan jag hämta in värden från datakällor oftare än varje minut?

Switchking / Hur kan jag hämta in värden från datakällor oftare än varje minut?

Hur kan jag hämta in värden från datakällor oftare än varje minut?

Sedan v0.6 av server och klient finns det möjlighet att hämta in värden från datakällor med ett tätare intervall än varje minut.

Serverinställning

I grundinställningen tittar servern var 20:e sekund för att se om det är dags att hämta in data från någon datakälla. I serverns konfigurationsfil finns möjlighet att sänka detta värde (till exempelvis 10 sekunder).

Öppna serverns konfigurationsfil och leta efter raden nedan:

<add key="dataCollectorThreadSleep" value="20000" />

Ändra detta värde till det som önskas, exempelvis:

<add key="dataCollectorThreadSleep" value="10000" />

Starta därefter om servern.

Observera: Om du har många datakällor som ska samlas in väldigt tätt finns en risk för att servern spenderar mer tid med att samla in data från datakällor än att skicka signaler till dina enheter. Om du anger ett lågt värde i inställningen ovan – se till att det inte är allt för många datakällor som är satta på att samlas in med täta intervaller.

Klientinställning

För att kunna ange att data från datakällor ska samlas in var x:e sekund (istället för var x:e minut vilket är grundinställningen) krävs att man ändrar tidsformat i klienten enligt bilderna nedan.