Varför skickas inte alltid signaler till mina enheter?

Switchking / Varför skickas inte alltid signaler till mina enheter?

Varför skickas inte alltid signaler till mina enheter?

TellStick har en begränsning på hur tätt det är möjligt att skicka signaler till mottagarna. Detta är till viss del beroende på din dators konfiguration.
Om signalerna till dina enheter skickas tätare än vad din dator klarar av finns risk att de inte når fram till mottagarna.

Hur tätt Switch King skickar signaler till mottagarna finns reglerat i konfigurationsfilen för servern. Switch King har en grundinställning som är utprovad efter diverse tester och grundinställningen bör således med största sannolikhet fungera även på din dator.

Den minimala tiden som förflyter mellan att två signaler skickas till enheterna är baserat på följande nycklar i konfigurationsfilen:

<add key="pauseBetweenTransmissionsMs" value="200" />
<add key="invocationThreadSleep" value="600" />

Dessa två värden är angivna i millisekunder (ms) och summan av dessa är serverns minsta ”vilotid” mellan två signaler. I exemplet ovan är alltså minsta vilotid mellan två sändningar 800ms (0,8 sekunder).

Om signalerna inte når fram till dina enheter kan du prova att öka värdet för ”pauseBetweenTransmissionsMs”, förslagsvis i steg om 200.
Efter att ändringen är gjord måste du starta om tjänsterna.