Konfigurera Event Listener

Switchking / Konfigurera Event Listener

Konfigurera Event Listener

Här finns information om hur du konfigurerar Event Listener.

1. Konfiguration

1.1 Gemensam konfiguration

Vi rekommenderar att du först kör konsollapplikationen för att se att dina skript körs som det är tänkt. Tjänsten och konsollapplikationen har olika konfigurationsfiler.

Följande konfigurationsfiler finns:

 • EvtService.exe.config
  Används för att konfigurera tjänsten
 • EvtConsole.exe.config
  Används för att konfigurera konsollapplikationen

Vid installation är båda konfigurationsfilerna identiska och det krävs att du manuellt konfigurerar applikationerna. Öppna respektive konfigurationsfil i exempelvis ”Anteckningar” (Notepad).
Om du kör exempelvis Windows 7 så krävs det att du först startar ”Anteckningar” med administratörsrättigheter för att kunna spara konfigurationsfilen efter ändring.

När du öppnat konfigurationsfilen finns ett antal taggar som är av intresse.

1.1.1 Loggning

Under sektionen <switchKing.common> finns konfiguration avseende loggning.

Taggen ”logEnabled” avgör om tjänsten eller konsollapplikationen ska logga information till en textfil.

<add key="logEnabled" value="True" />

Taggen ”logSeverityThreshold” avgör ”nivå” på loggning. Vi rekommenderar att du lämnar denna på ”Status”.

<add key="logSeverityThreshold" value="Status" />

1.1.2 Intervall för tillståndskontroll

Under sektionen <switchKing.eventListenerThread> finns konfiguration för hur ofta tjänsten eller applikationen ska kontrollera om tillståndet för dina enheter ändrats.

Taggen ”checkIntervalTaggen” avgör hur ofta tjänsten eller applikationen ska kontrollera tillståndet för enheterna. Tiden anges i millisekunder.

<add key="checkInterval" value="3500"/>

1.1.3 Skript som ska köras

Du måste även konfigurera vilka enheter som tjänsten eller applikationen ska lyssna på, samt vilket skript som ska köras när tillståndet ändras.

En rad krävs per enhet. Konfigurationsfilen innehåller ett exempel på skript som körs när enheten ”Cylinderlampa allrum” tänds eller släcks.

<add deviceName="Cylinderlampa allrum" onScript="C:\temp\on.bat" onScriptArgs="Allrum" offScript="C:\temp\off.bat" offScriptArgs="Allrum" waitForExit="false" />

Raden ovan betyder att:

 • Applikationen lyssnar efter händelser för enheten med namnet ”Cylinderlampa allrum”
 • När enheten tänds körs skriptet
  "C:\temp\on.bat"

  med parametern

  "Allrum"

  Om du kör detta i ett dosfönster motsvarar det:

  "C:\temp\on.bat Allrum"
 • När enheten släcks körs skriptet
  "C:\temp\off.bat"

  med parametern

  "Allrum"

  Om du kör detta i ett dosfönster motsvarar det:

  "C:\temp\off.bat Allrum"
 • Parametern ”waitForExit” anger om tjänsten eller applikationen ska vänta tills kommandot är utfört eller fortsätta sitt jobb innan skriptet markerats som ”färdigt”.

1.1.4 Serveradress

Om du har Switch Kings serverkomponenter installerade på en annan dator än den där du installerar Event Listener måste du även konfigurera vilken IP-adress som din server har.

Du gör detta via taggen nedan:

<endpoint address="http://localhost:8080/SwitchKingFrameworkServiceHost" binding="wsHttpBinding" bindingConfiguration="WSHttpBinding_FrameworkService" contract="Proxy.FrameworkService" name="WSHttpBinding_FrameworkService" />

Ändra texten ”localhost” till serverns namn eller IP-adress. Om serverns IP-adress är 192.168.0.20 ser taggen ut som nedan:

<endpoint address="http://192.168.0.20:8080/SwitchKingFrameworkServiceHost" binding="wsHttpBinding" bindingConfiguration="WSHttpBinding_FrameworkService" contract="Proxy.FrameworkService" name="WSHttpBinding_FrameworkService" />

1.2 Konfiguration av tjänst

När tjänsten ”SwitchKing Event Listener Service” installeras sätts den till att startas manuellt. Om du vill att tjänsten ska starta automatiskt krävs att du ändrar detta i ”Kontrollpanelen” – ”Administrationsverktyg”.

Om tjänsten körs på samma dator som Switch Kings serverkomponenter rekommenderar vi att du sätter tjänstens startalternativ till ”Automatic (Delayed start)”. Detta för att Switch King ska kunna starta upp innan tjänsten börjar lyssna på händelser.