Använd solinstrålning som skymningsrelä

Switchking / Använd solinstrålning som skymningsrelä

Använd solinstrålning som skymningsrelä

Göteborg Energi mäter solinstrålningen (W/m²) i västra delen av Göteborgs hamninlopp och tillhandahåller detta värde som ett RSS-flöde. Du hittar mer information här.

I denna guide hittar du steg-för-steg-instruktioner för att skapa en datakälla som läser in solinstrålning och sedan använda detta värde som ett skymningsrelä för en enhet.

1. Skapa datakälla

RSS-flödet från Göteborg Energi kan läsas in som en fil i Switch King. Filen ser ut såhär:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Solinstrålning</title>
<link>http://www.goteborgenergi.se</link>
<description>Mätvärden för Solinstrålning</description>
<item>
<title>Aktuellt mätvärde för Solinstrålning</title>
      <pubDate>Mon, 16 Nov 2009 12:20:00 GMT</pubDate>
<description>61 W/m2</description>
<guid>2755:Current:2009-11-16 13:20</guid>
<link />
</item>
</channel>
</rss>

Börja med att skapa datakällan (Arkiv – Lägg till – Datakälla) och välj ”Värden från en fil” i första steget och sedan ”Teckenseparerad” i det andra. Fyll sedan i information enligt nedan där filsökvägen ska vara:

https://www.goteborgenergi.se/Lib/EnergyView/Rss.ashx?MeasureId=2755&Type=Current&Images=False

Både ”>” och ”<” kommer att accepteras som separeringstecken.

Skapa datakälla

Ange hur ofta värdet ska hämtas (värdet från Göteborg Energi uppdateras var 10:e minut) samt min, max och enhet.

Skapa datakälla

När du sparat datakällan kommer värdet för solinstrålning att hämtas av Switch King.

2. Skapa gruppschema och skapa regel

Välj Lägg till – Gruppschema under Arkiv för att skapa ditt gruppschema.

Skapa gruppschema

Klicka på Lägg till regel i fliken Regler. Välj datakällan för solinstrålning och sätt upp vid vilken nivå du vill att enheten som använder schemat ska vara på.

Skapa regel för solinstrålning

Efter att regeln skapats kommer den automatiskt att markeras för gruppschemat.

Markera regel för gruppschema

Spara gruppschemat som nu styrs av hur starkt solen skiner.

3. Koppla gruppschemat till en enhet

Markera att du vill använda det nya gruppschemat för enheten som ska styras.

Länka gruppschema till enhet

Avmarkera därefter att du vill att enheten ska ta hänsyn till solens upp och nedgång.

Ta inte hänsyn till solens upp och nedgång

Klart! Enheten kommer nu att vara påslagen enligt det nya gruppschemat om solinstrålningen är mindre än 20 W/m².