Hur konfigurerar jag Nexas självlärande enheter?

Switchking / Hur konfigurerar jag Nexas självlärande enheter?

Hur konfigurerar jag Nexas självlärande enheter?

Nexa har ett antal enheter som inte baseras på hus- och enhetskod. Dessa enheter är dock bakåtkompatibla med äldre fjärrkontroller och stödjer också hus- och enhetskod.

Exempel på enheter som är självlärande är bl.a. Nexas PB-3. Nexas förteckning över självlärande enheter finns här.

OBS:

Nexas enheter kan oftast lagra flera koder. Därför rekommenderas du att ta bort alla koder i enheten innan du passerar steg 6 ovan.
Detta gör du genom att koppla in enheten i ett vägguttag och inom 5 sekunder trycka på knappen ”G Off” på din fjärrkontroll. Detta gör att enheten rensas på alla koder.

Det är möjligt att knyta Switch King och en fjärrkontroll till samma enhet.

Switch King v0.6.0 och senare

Switch King v0.6.0 och senare stödjer upplärning av enheterna direkt från klienten. Klicka på ”Learn” eller ”Lär upp” i klienten när din enhets satts i inlärningsläge.

Mer information om hur du sätter din enhet i inlärningsläge finns i manualen för enheten.

Switch King v0.5.3 och tidigare

Följ stegen nedan för att koppla samman dessa med Switch King 0.5.x.

  1. Skapa en ny enhet i Switch King och sätt typ av enhet till ”Nexa PA3-3300”.
  2. Välj en huskod och en enhetskod, t.ex. ”M” som huskod och ”2” som enhetskod.
  3. Spara enheten.
  4. Sätt enheten i manuellt läge i Switch King
  5. Ange att enheten ska vara avstängd (Off)
  6. Koppla in Nexa-enheten i ett vägguttag nära den dator där du sitter
  7. Tryck på ”On”-knappen i Switch King inom 5 sekunder efter att du kopplat in enheten i vägguttaget.
  8. Om kopplingen lyckades kommer enheten att indikera detta genom att slå på och av några gånger samtidigt som den ger ifrån sig ett klickande ljud.
  9. Slå över enheten till automatiskt läge.