Styr motorvärmare beroende på temperatur

Switchking / Styr motorvärmare beroende på temperatur

Styr motorvärmare beroende på temperatur

I denna guide hittar du steg-för-steg-instruktioner för att styra en motorvärmare beroende på utomhustemperatur. Två olika varianter för att styra en motorvärmare beskrivs.

Denna guide förutsätter att du redan skapat en datakälla som hämtar in utomhustemperatur.

Variant A

1. Skapa gruppschema och ange schema

Välj Lägg till – Gruppschema under Arkiv för att skapa ditt gruppschema och definiera schemat.

Klicka på Lägg till regel i fliken Regler. Välj datakällan för utomhustemperatur och ange villkoret för när du vill att enheten som använder schemat ska vara på.

Markera regeln du vill använda för gruppschemat.

2. Koppla gruppschemat till enheten för motorvärmaren

Koppla sedan det nya gruppschemat till enheten för motorvärmaren och avmarkera att du vill att enheten ska ta hänsyn till solens upp och nedgång.

Klart! Enheten för motorvärmaren kommer nu att vara påslagen mellan 05:30 till 08:00 under förutsättning att det är kallare än 5 °C utomhus. Om temperaturen stiger över 5 °C så kommer enheten att slås av.

Om du vill undvika att enheten slås av om den väl satts på så kan du titta vidare på variant B.

Slå på motorvärmaren vid olika tidpunkter beroende på temperatur

Genom att skapa flera gruppscheman med olika regler och koppla dessa till enheten för motorvärmaren så kan motorvärmaren sättas på vid olika tidpunkter beroende på hur kallt det är.

Exempel:

Schema A: På 06:00 Av 08:00 om utomhustemperatur är mindre än -15°C

Schema B: På 06:45 Av 08:00 om utomhustemperatur är mindre än 0°C

Schema C: På 07:30 Av 08:00 om utomhustemperatur är mindre än 10°C

Koppla alla tre scheman till enheten för motorvärmaren.

Variant B

I den här varianten används Omkopplingsfördröjning (Switching Delay) för att se till att enheten förblir påslagen mellan 05:30 till 08:00 om den väl satts på.

1. Skapa gruppschema och ange schema

Skapa schema enligt variant A, men ange ett kort intervall för när enheten ska vara på.

Skapa regel och koppla till schemat enligt variant A.

2. Koppla gruppschemat till enheten för motorvärmaren

Koppla gruppschemat till enheten för motorvärmaren och avmarkera att du vill att enheten ska ta hänsyn till solens upp och nedgång enligt variant A.

Välj sedan fliken Avancerat och ange omkopplingsfördröjning.

Om villkoret för temperatur (mindre än 5 °C) är uppfyllt någon gång mellan 05:30 och 05:35 så kommer enheten att vara påslagen i 2,5 timmar innan den slås av. Även om temperaturen stiger så kommer enheten att förbli påslagen tills de 2,5 timmarna förflutit.