Kan jag ha en brandvägg installerad på datorn där serverdelen är installerad?

Switchking / Kan jag ha en brandvägg installerad på datorn där serverdelen är installerad?

Kan jag ha en brandvägg installerad på datorn där serverdelen är installerad?

Ja det kan du, men du måste öppna en eller flera portar i datorns brandvägg.

Switch King Pro använder porta 8080 (i grundinställningen) för kommunikationen mellan server och klient. Denna port måste öppnas upp för åtkomst så att klienten kan ansluta till serverdelen.

Utöver det så använder REST-klienter (exempelvis Android-klienten) port 8800. Även denna port måste alltså öppnas.

Vi rekommenderar inte att du öppnar upp port 8080 i din router ut mot Internet.

Om du vill komma åt Switch King när du befinner dig utanför hemmet rekommenderar vi att du installerar något av Switch Kings fria tillägg – webbklienten, iPhone-klienten eller Android-klienten. Du måste då också öppna port 8800 i din router och ange att den ska peka på den dator där Switch Kings serverdelar är installerade.