Vad händer när jag avinstallerar Switch Kings serverdelar?

Switchking / Vad händer när jag avinstallerar Switch Kings serverdelar?

Vad händer när jag avinstallerar Switch Kings serverdelar?

När du avinstallerar Switch Kings serverdelar tas applikationsfiler bort. Loggfiler, konfigurationsfil och databas (scheman, enheter, datakällor och licensnycklar) behålls.

Efter en avinstallation kan du behöva starta om datorn för att avinstallationen ska bli helt utförd.

Följande utförs vid avinstalltion

  • Tjänsterna stoppas (V0.5.0 och senare)
  • Applikationsfiler (DLL-filer och EXE-filer) tas bort från katalogen
  • Tjänsterna avinstalleras

Följande behålls vid avinstallation

  • Scheman, enheter, datakällor och licensnycklar
  • Konfigurationsfil för serverdelarna
  • Loggfiler