Hur fungerar beräkningen av energiförbrukning?

Switchking / Hur fungerar beräkningen av energiförbrukning?

Hur fungerar beräkningen av energiförbrukning?

Vyn med energiförbrukning visar din uppskattade energiförbrukning under ett helt år. Det är inte någon logg över förbrukad energi.
Tanken med vyn är att du ska kunna förekomma en hög elräkning genom att justera dina scheman för enheterna och direkt se en påverkan på din ”framtida” elräkning.

Vyn för energiförbrukning

Om du exempelvis har en enhet som drar 100W och som alltid är på mellan 08:00 och 10:00 så ger detta 73kWh på ett år, vilket statistiken bör visa. Om du justerar detta så att den bara är på mellan 08:00 och 09:00 så kommer du att se detta direkt i statistiken genom att förbrukningen går ner till 37kWh (siffran avrundas i översikten).

När energiförbrukning räknas ut för enheter som har scheman som är kopplade till regler räknas enhetens maximala tid ut – alltså den tid som enheten hade varit på om regeln för schemat är uppfylld.