Använda energisparfunktionen

Switchking / Använda energisparfunktionen

Använda energisparfunktionen

Med Switch King måste du inte hela tiden ha en dator påslagen för att kunna styra olika enheter. Switch King kan automatiskt försätta datorn i energisparläge (vänteläge eller viloläge) och väcka den när det är dags att skicka styrsignaler till mottagare. När du själv vill använda datorn startar du den som vanligt och meddelar enkelt Switch King att du använder datorn. När du är klar låter du Switch King försätta datorn i energisparläge igen.

 

Det är klienten som ansvarar för energisparfunktionen och klienten måste köras på den dator där servern körs. Det går att ansluta flera klienter till samma server så även om du har server och klient som körs på en dator så är det fullt möjligt att ansluta med ytterligare klienter från andra datorer.

Inställningar för energisparfunktionen

Välj Inställningar i menyn Verktyg och navigera till fliken Energisparfunktion. Här väljer du att aktivera funktionen och göra olika inställningar.

Minsta tid att försätta datorn i energisparläge: Denna tid anger hur länge det minst måste vara till nästa händelse för att datorn ska försättas i energisparläge. Om inställningen t ex är 15 minuter så måste nästa händelse ske om minst 15 minuter för att Switch King ska försätta datorn i energisparläge.

Tid före händelse som datorn ska väckas: Denna tid anger hur länge innan nästa händelse som datorn ska väckas. Om nästa händelse t ex inträffar klockan 18:30 och inställningen är 2 minuter så kommer datorn att väckas klockan 18:28.

Minsta tid som datorn ska vara vaken: Anger hur lång tid som datorn minst ska vara påslagen från det att den väckts av Switch King.

Du kan också ange om du vill att datorn ska hållas vaken mellan vissa klockslag, t ex mellan klockan 18:00 och 22:00. Detta är användbart om du använder datorn till andra saker än Switch King, men ändå vill kunna styra dina enheter under resten av dygnet utan att behöva ha datorn igång hela tiden.

Använda energisparfunktionen

För att funktionen ska fungera är det viktigt att det är Switch King som ansvarar för att försätta datorn i energisparläge. När du ska stänga av datorn så väljer du iställer Försätt i energisparläge nu i menyn Verktyg (du kan också högerklicka på Switch King-ikonen i meddelandefältet).

När det blir dags för nästa händelse så kommer Switch King att väcka datorn, skicka iväg styrsignaler och därefter försätta datorn i energisparläge igen.