Felmeddelande vid start av klient

Switchking / Felmeddelande vid start av klient

Felmeddelande vid start av klient

Felmeddelandet ”An error occured when initializing the Switch King client. Switch King will be closed.” kan ibland uppstå när klienten startas. Här följer information om hur man avhjälper felet.

Anledningen till att initieringen misslyckas har oftast visat sig vara att filen ClientSettings.xml blivit förstörd. Problemet har rapporterats uppstå i samband med att energisparfunktionen används. Det är oklart varför detta fel uppstår och det uppstår heller inte konsekvent.

Hur du avhjälper felet

Leta reda på filerna ClientSettings.xml och ClientSettings.xml.bak.

För Windows 7 hittar du dem typiskt här:

C:\ProgramData\SwitchKing

(denna mapp kan vara dold i Windows 7 och du kan behöva ändra till att visa dolda mappar för att hitta den)

För Windows XP hittar du dem typiskt här:

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SwitchKing

Döp om filerna (eller ta bort dem) och starta därefter klienten.

Klienten kommer att skapa filerna på nytt. Inställningar som du gjort för klienten (t ex sökväg till servern, språk, etc) behöver konfigureras på nytt. Notera att de allra flesta inställningar (t ex scheman) finns sparade i servern och påverkas inte av dessa filer tas bort.

Detaljerad felinformation

<Error> — 2011-04-24 11:14:35 — Det finns ett fel i XML-dokumentet (0, 0). —
Level 1) Det finns ett fel i XML-dokumentet (0, 0).
Level 2) Rotelementet saknas.

StackTrace for Level 1:
vid System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events)
vid System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(TextReader textReader)
vid SwitchKing.Client.GUI.frmMain.LoadClientSettings()
vid SwitchKing.Client.GUI.frmMain..ctor()
===========================================================
<Error> — 2011-04-24 11:14:39 — An unexpected error occured in the Switch King client application. —
Level 1) Det finns ett fel i XML-dokumentet (0, 0).
Level 2) Rotelementet saknas.

StackTrace for Level 1:
vid SwitchKing.Client.GUI.frmMain..ctor()
vid SwitchKing.Client.GUI.Program.Main()
===========================================================