Exempel på uppsättning med ljussensor, rörelsedetektorer och temperatursensorer

Switchking / Exempel på uppsättning med ljussensor, rörelsedetektorer och temperatursensorer

Exempel på uppsättning med ljussensor, rörelsedetektorer och temperatursensorer

Att Switch King kan hämta information från externa källor och använda dessa för att styra enheter gör att det finns stora möjligheter att skapa ett flexibelt system. Genom att kombinera ljussensor, rörelsedetektorer och temperatursensorer får man ett system som anpassar sig efter väder och närvaro.

Här beskrivs ett system som finns i skarp drift hos Martin Videfors (en av utvecklarna bakom Switch King).

 

Översikt

Systemet bygger på 1-wire, fjärrströmbrytare och Switch King Pro. De moduler och klienter som ingår i systemet är fritt tillgängliga som tillägg till Switch King eller som moduler till MSure (idag ersatt av Beyond Measure – används för att ”driva” 1-wire-nätet).

Översiktsbild med alla komponenter i systemet

Klienter

De klienter som används är, utöver Windows-klienten, även iPhone-klienten, Android-klienten och Switch King Media Center Service.

De olika klienterna tillför olika funktionalitet. Via tjänsten för Media Center dimmas lamporna i TV-rummet ner när det tittas på TV (och dimmas upp när filmen slutar eller när man pausar). Klienterna för iPhone och Android gör att det blir enkelt att tända och släcka enheter direkt från soffan eller på distans. I kombination med datakällor ger de också möjligheten att kontrollera rörelsedetektorerna, ljuset och temperaturen inom- och utomhus.

De klienter som används

Sensorer

Via 1-wire finns en ljussensor och temperatursensorer inkopplade. Även larmets rörelsedetektorer har kopplats in till Switch King via 1-wire-nätet. Det gör det möjligt att sätta upp smarta regler för enheterna.

En enkel regel säger exempelvis ”Tänd lamporna mellan sonens rum och vårt sovrum när han går upp ur sängen på natten”. En annan regel används för att hålla lampan i TV-rummet tänd – ”Tänd lampan och håll den tänd i 15 minuter om det är mörkt ute och någon rör sig i TV-rummet”.

Switch King i kombination med regler ger väldigt stora möjligheter att försäkra sig om att enheter i huset inte är på när det inte är absolut nödvändigt.

 

1-wire och de sensorer som är inkopplade

Fjärrströmbrytare

Fjärrströmbrytarna är det som verkligen ”syns”. De finns i många former – antingen direkt i eluttagen eller infällda i takdosor eller bakom brytare. De enklaste brytarna klarar bara ”på” och ”av” och de lite mer avancerade klarar att dimmas till fasta nivåer.

I kombination med rörelseavkänning finns möjligheten att dimma upp eller ner en viss enhet tillfälligt – exempelvis utomhusbelysningen.

 

Fjärrströmbrytare – utan dem stannar huset…