Vilka datumformat kan jag läsa in från datakällor?

Switchking / Vilka datumformat kan jag läsa in från datakällor?

Vilka datumformat kan jag läsa in från datakällor?

De datakällor som Switch King arbetar mot kan läsa in datum på ett antal olika format. Exempel på datum som kan läsas in då datumet är ”inbäddat i filen är:

  • 2009-09-25 16:00:01;30
  • 2009-09-25 16:00

När ett datum läses in från en textfil använder Switch King kommandot DateTime.Parse (en del av Microsoft .NET Framework) för att tolka datumet.

Kända problem

Switch King Server v0.5.0 – v0.5.2 kan inte hämta in datuminformation från filens innehåll om värde och datum står på samma rad i filen.

Om möjligt, lägg värde och datum på olika rader i textfilen som ska läsas in.