Hur ställer jag servern i debug-läge (felsökningsläge)?

Switchking / Hur ställer jag servern i debug-läge (felsökningsläge)?

Hur ställer jag servern i debug-läge (felsökningsläge)?

Med servern medföljer en konfigurationsfil. I konfigurationsfilen kan ett antal parametrar ställas in som avgör hur serverdelarna ska arbeta.

Generellt sett rekommenderar vi inte att man ändrar inställningarna i konfigurationsfilen men att ändra exempelvis loggningsnivå kan underlätta felsökning. Vid utökad loggning försämras prestanda på serversidan, men det ger samtidigt ett underlag som vi kan använda.

Gör så här för att ställa servern i felsökningsläge/debugläge:

  1. Öppna filen ”SwitchKing Service Host.exe.config” som finns i den katalog där du installerat Switch Kings serverdelar.
   Filen kan öppnas i exempelvis Anteckningar (Notepad).
  2. Leta fram raden nedan:
   <add key="logSeverityThreshold" value="Status"/>
  3. Ändra texten ”Status” till ”Debug” så att raden istället ser ut som följer:
<add key="logSeverityThreshold" value="Debug"/>
 1. Spara filen
 2. Gå till Kontrollpanelen – Administrationsverktyg – Tjänster.
 3. Leta fram Switch Kings tjänster. Stoppa och starta de tre tjänsterna.

Observera att servern i felsökningsläget kan skapa stora loggfiler. Det är inte rekommenderat att köra servern i felsökningsläge under en längre tid.