Vilken information behöver ni när jag skickar mail till info-adressen?

Switchking / Vilken information behöver ni när jag skickar mail till info-adressen?

Vilken information behöver ni när jag skickar mail till info-adressen?

Du kan alltid skicka mail till info@switchking.se om du har några frågor om Switch King, eller om du har några förslag på ny funktionalitet.

Om du har ett problem som du behöver hjälp med så är vi tacksamma om mailet innehåller information om:

  • vilken version av Switch Kings klient du använder
  • vilken version av Switch Kings server du använder
  • vilket operativsystem du använder (Windows XP, Windows Vista, etc)
  • huruvida du använder 32-bitars eller 64-bitars operativsystem

Du får också gärna skicka med:

  • Switch Kings databas
  • Loggfiler från server och klient
  • Information så att vi kan återskapa ditt problem