Hur läser jag in sista raden i en fil insamlad från en datakälla?

Switchking / Hur läser jag in sista raden i en fil insamlad från en datakälla?

Hur läser jag in sista raden i en fil insamlad från en datakälla?

Vissa datakällor lägger till information sist i en textfil. Genom att ange att värde insamlad från en datakälla finns på rad 100000 så läser Switch King enbart in den sista raden i filen.

Om filen som datakällan skapar eller lägger till information i blir väldigt stor eller ska läsas väldigt frekvent rekommenderar vi en annan lösning än att läsa in sista raden. Switch King läser upp hela filen i minnet vid varje inläsning vilket kan leda till ökad CPU-belastning. Om du märker prestandaförsämring då enbart sista raden läses in rekommenderar vi att frekvensen för inläsning av filen minskas.

Detta är en funktion som finns i Switch King v0.7.1. Funktionaliteten kan komma att ändras i framtida versioner av Switch King, och gränssnittet kompletteras med annan möjlighet i syfte att förenkla inläsning av sista raden.