Hur läser jag data från en datakälla vid en viss tid på dagen?

Switchking / Hur läser jag data från en datakälla vid en viss tid på dagen?

Hur läser jag data från en datakälla vid en viss tid på dagen?

Version: 0.8 eller senare

I Switch King kan du ange att data från en datakälla ska samlas in vid en viss tidpunkt på dagen. På den datakälla som avses ska hämtningstypen sättas till ”Tid och intervall”. Därefter sätts ett ”hämtningsintervall” och en ”hämtningstid”.

Normalt sätts hämtningsintervallet till 24:00, vilket får till följd att data samlas in en gång per dygn, vid den tid som anges under ”hämtningstid”.