Var hittar jag serverns och klientens loggfiler?

Switchking / Var hittar jag serverns och klientens loggfiler?

Var hittar jag serverns och klientens loggfiler?

Servern och klienten skapar var sin loggfil när de körs och stöter på problem. Loggfilen är till hjälp vid eventuell felsökning.

Här hittar du information om var du hittar loggfilerna för server och klient.

 

Servern och klienten skapar var sin loggfil när de körs och stöter på problem. Loggfilen är till hjälp vid eventuell felsökning.

Klientens loggfil

Windows 2000, Windows XP, WHS mfl.

På dessa operativsystem finns klientens loggfil under katalogen nedan:

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SwitchKing

Observera att en eller flera kataloger i sökvägen ovan kan vara dolda, och att du i så fall måste slå på visning av dolda filer och kataloger.

Windows Vista, Windows 7

På dessa operativsystem finns klientens loggfil under katalogen nedan:

C:\ProgramData\SwitchKing

Observera att en eller flera kataloger i sökvägen ovan kan vara dolda, och att du i så fall måste slå på visning av dolda filer och kataloger.

Serverns loggfil

Serverns loggfil återfinns i katalogen ”Log” direkt under den katalog där Switch King Server installerats. Om sökvägen inte ändrats vid installation finns serverns loggfiler i någon av katalogerna nedan:

C:\Program\Switch King\Switch King Server\Log

eller

C:\Program Files\Switch King\Switch King Server\Log

eller

C:\Program Files (x86)\Switch King\Switch King Server\Log