Uppdaterad SwitchKing app för iOS11 inom kort

Switchking / Nyheter  / Uppdaterad SwitchKing app för iOS11 inom kort

Uppdaterad SwitchKing app för iOS11 inom kort

Arbetet med en uppdaterad app för iOS11 har kommit en rejäl bit på vägen.
Vårt eget sluttest är avslutat och appen nu skickad till Apple för granskning och godkännande.
Just nu är status ”review” – granskas.
Så fort appen är godkänd kommer den som vanligt vara tillgänglig via App Store.

No Comments
Post a Comment