Vad betyder ”Failed to calc expected state by using internal timeline.” i serverns loggfiler?

Switchking / Vad betyder ”Failed to calc expected state by using internal timeline.” i serverns loggfiler?

Vad betyder ”Failed to calc expected state by using internal timeline.” i serverns loggfiler?

Servern räknar med jämna mellanrum ut vilka signaler som ska skickas till varje enhet. Dessa signaler läggs sedan i en form av tidslinje. Det är denna tidslinje man ser i klienten som ”Coming up” (kommande händelser).

Vissa kombinationer av schemalagda händelser och regelstyrda scheman kan (ofta vid vissa tidpunkter på dygnet) orsaka att Switch King inte klarar av att räkna ut vilket tillstånd en enhet ska ha vid en viss tidpunkt.

Effekten av detta blir att servern tar mycket processorkraft (CPU) i anspråk och att anslutningen mellan server och klient upplevs som långsam på grund av att Switch Kings serverdelar hela tiden försöker räkna ut rätt tillstånd men inte lyckas.

Utöver att problemet märks i klienten och i långsam kommunikation mellan server och klient så skrivs följande meddelande till serverns loggfil med täta mellanrum:

Failed to calc expected state by using internal timeline. Calculation failed for device 6 and date 2010-05-24 00:01:38.
Timeline starts at 2010-05-16 02:00:00 and ends at 2010-06-04 19:15:00.

Meddelandet ovan kan följas av:

Failed to evaluate expected state when state depended on rule sets. End of timeline.

Åtgärd

Problemet orsakas av en bugg. Åtgärd är planerad.

För att komma förbi problemet ovan kan man antingen lägga en eller flera tvingande händelse under dygnet. De tvingande händelserna gör att Switch King alltid kommer att hitta en ”giltig händelse” och därför inte genererar felmeddelandet i loggfilen.