Kan jag flytta Switch King (serverdelen) till en annan dator?

Switchking / Kan jag flytta Switch King (serverdelen) till en annan dator?

Kan jag flytta Switch King (serverdelen) till en annan dator?

Ja, det kan du.

Gör enligt följande:

1) Stoppa Switch Kings tjänster på den dator där servern körs (Kontrollpanelen – Administrationsverktyg – Tjänster)

2) Ta en kopia på databasen, switchKing.server.db3, med scheman och enheter på datorn som du ska flytta från. Databasen hittar du typiskt här:
C:\Program Files\Switch King\Switch King Server\DB\
Lägg kopian på en plats där du kommer åt den från din nya dator.

3) Installera först TelldusCenter och därefter Switch King Server på den nya datorn.
OBS! Avmarkera valet att starta tjänsterna efter att Switch King server installerats. Installera en version av server med samma eller högre versionsnummer än den version du använde på ursprungsdatorn.

4) När installationen är klar, kopiera databasen som du gjort en kopia på till katalogen ”DB” under Switch Kings katalog på den nya datorn (och skriv alltså över den fil som finns där – den är tom).

5) Om du ansluter till Switch King Server från en annan dator eller från en mobil klient (iPhone, iPad eller Android) krävs att du öppnar upp portarna 8800 och 8080 för inkommande trafik. Hur du gör detta beror på vilken brandvägg du använder dig av. Om portarna är stängda kommer det inte att vara möjligt att ansluta till Switch King Server från en annan dator än den som servern är installerad på.

6) Starta därefter om datorn

7) När datorn är omstartad, installera och starta Switch Kings klient och anslut mot datorn där du har Switch King Server installerad.

8) När du startar klienten kommer du att få en fråga om enheterna som finns i databasen ska läggas till i TelldusCenter. Välj att lägga till enheterna. Du behöver alltså inte lägga till dina enheter i TelldusCenter.
OBS! Se till att TelldusCenter är stängt när du ska lägga till enheterna. Välj Avsluta i menyn Arkiv om TelldusCenter är startat (det räcker inte att klicka på X för att stänga programmet).

9) Klart!

Du kan också följa denna instruktion om du behöver ominstallera din dator.