Justera tilläggens svarstid

Switchking / Justera tilläggens svarstid

Justera tilläggens svarstid

Upplever du att webbtilläggen har långa svarstider första gången du laddar en sida? Genom att skruva på inställningarna i IIS kan du bättra på upplevelsen.

 

Webbtilläggen för Switch King körs normalt i webbservern IIS. För att spara resurser på den dator där tilläggen finns installerade så stänger servern med jämna mellanrum ner den process där tillägget körs.

 

När nästa laddning av tillägget görs – via iPhone eller webbläsare – startas processen upp på nytt. Det gör att sidan tar lång tid att ladda. När sidan väl laddats in, och processen startats, så går följande laddningar av sidorna betydligt snabbare.

För att undvika den långa starttiden för processen är det möjligt att ändra den gräns som anger när processen ska stängas ner. Detta görs genom att göra en konfigurationsändring i den applikationspool som tillägget är kopplat till.

Följande skärmdumpar illustrerar de parametrar som är möjliga att ändra för att förhindra att servern tar ner tillägget i viloläge allt för ofta. Vilken version av IIS du har beror på vilket operativsystem du använder.

IIS6

Anger hur ofta processen ska stängas ner oavsett om det varit någon aktivitet eller ej.

Anger hur lång tid efter senaste sidladdning som processen ska stängas ner.

IIS7

Anger hur ofta processen ska stängas ner oavsett om det varit någon aktivitet eller ej.

 

Anger hur lång tid efter senaste sidladdning som processen ska stängas ner.