Jag får ”Server Application Unavailable” när jag har installerat tillägg

Switchking / Jag får ”Server Application Unavailable” när jag har installerat tillägg

Jag får ”Server Application Unavailable” när jag har installerat tillägg

När du har installerat ett av Switch Kings tillägg och därefter försöker surfa till webbplatsen där tillägget finns installerat via din webbläsare kan det hända att du får ett felmeddelande som säger ”Server Application Unavailable”. När detta fel uppstår så har du ytterligare information i serverns loggbok (Event Viewer).

Detta kan ha att göra med att IIS:en (webbservern) inte har tillräcklig åtkomst till den katalog där tillägget installerats. I iPhone-klientens fall så gäller det katalogen C:\Program Files\Switch King\Switch King iPhone Client (om du följt guiden för installation).

Troligtvis står det då något liknande i serverns loggbok:

Failed to execute request because the App-Domain could not be created. Error: 0x80070005 Access is denied.

 

Det finns två sätt att komma förbi detta:

 

  1. Flytta hela katalogen till C:\Inetpub (vilket innebär att ändra så att webbplatsen eller den virtuella katalogen pekar på den nya katalogen)
    eller
  2. Skapa en ny applikationspool och knyta denna till tillägget du installerat

Om du vill skapa en ny applikationspool, följ stegen nedan, där min webbplats heter ”SK iPhone”.