Jag får felmeddelande ”404.3” på webbservern när jag installerat ett tillägg

Switchking / Jag får felmeddelande ”404.3” på webbservern när jag installerat ett tillägg

Jag får felmeddelande ”404.3” på webbservern när jag installerat ett tillägg

Följande gäller Windows 7 och till viss mån Windows Vista.

Efter installation av ett tillägg kan felmeddelandet nedan dyka upp:

HTTP Error 404.3 – Not found
Begärd sida kan inte hanteras på grund av tilläggskonfigurationen. Om sidan har ett skript lägger du till en hanterare. Om filen ska hämtas lägger du till en MIME-karta.

Felet beror på att ASP.NET inte valts för installation när IIS installerades. ASP.NET krävs för att Switch Kings tillägg ska kunna köras.

 

Du kan också gå in i IIS:ens konfigurationsverktyg, klicka högst upp i trädet och välja ”Handler mappings”. Om listan till höger i bild är tom, som på bilden nedan, så är ASP.NET inte installerat.

 

Utan ASP.NET – tre aktiva rader (antalet kan variera något).

 

Om du har ASP.NET installerat bör det se ut ungefär som på bilden nedan.

Med ASP.NET – ett antal aktiva rader.

Lösningsalternativ 1

Gå in i Kontrollpanelen – Program och funktioner – Aktivera eller inaktivera Windows-funktioner

Bocka i ASP.NET och välj OK.

Lösningsalternativ 2

Öppna en kommandoprompt där du kör som administratör.

Om du har 32-bitars operativ, skriv in:

%windir%\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_regiis /i

Om du har 64-bitars operativ, skriv in:

%windir%\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\aspnet_regiis /i

Detta installerar ASP.NET.