Jag får fel efter installation av Switch King Pro

Switchking / Jag får fel efter installation av Switch King Pro

Jag får fel efter installation av Switch King Pro

Följande fel kan skrivas i loggen och returneras till klienten vid problem med Telldus Center 2.0:

Level 1) An attempt was made to create a device entity from registry but native id of 1 had no house code or unit code set in registry.

StackTrace for Level 1:

Server stack trace:
vid System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.ThrowIfFaultUnderstood(Message reply, MessageFault fault, String action, MessageVersion version, FaultConverter faultConverter)
vid System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.HandleReply(ProxyOperationRuntime operation, ProxyRpc& rpc)
vid System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.Call(String action, Boolean oneway, ProxyOperationRuntime operation, Object[] ins, Object[] outs, TimeSpan timeout)
vid System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.InvokeService(IMethodCallMessage methodCall, ProxyOperationRuntime operation)
vid System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.Invoke(IMessage message)

Exception rethrown at [0]:
vid System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg)
vid System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type)
vid SwitchKing.Client.GUI.SKSrv.FrameworkService.GetDevicesNotFoundInRegistry()
vid SwitchKing.Client.GUI.Server.GetDevicesNotFoundInRegistry(Boolean forceRefresh)
vid SwitchKing.Client.GUI.frmMain.frmMain_Load(Object sender, EventArgs e

Orsaken till felet är att Switch King stödjer version 1.2.3 av Telldus TellStick drivrutin. Felet kan uppstå om man har eller har haft Telldus Center 2.0 installerat på den dator där man installerar Switch King Pro.

Telldus Center 2.0 lagrar information om enheterna på annat sätt i registret, vilket stör Switch Kings inläsning av enheterna. Detta gäller även om man avinstallerar Telldus Center 2.0.

För att få Switch King att fungera måste de poster som Telldus Center lagt upp i registret tas bort. Det görs på följande sätt:

För 32-bitars operativsystem

 1. Starta registereditorn (Håll inne tangenten ”Windowsflagga” och tryck ”R”, skriv ”regedit” och tryck [Enter])
 2. Följ ett av spåren nedan (vilket beror på din uppsättning i Telldus Center/Telldus Setup):
  • Navigera ner till HKEY_CURRENT_USER\Software\Telldus\Devices.
   Ta bort alla undermappar till Devices (de som har siffror i namnet).
  • Navigera ner till HKEY_CURRENT_MACHINE\Software\Telldus\Devices.
   Ta bort alla undermappar till Devices (de som har siffror i namnet).
 3. Stoppa och starta Switch Kings tjänster (Kontrollpanelen – Administrativa Verktyg – Tjänster)