Hur kör jag webbtillägg i 64-bitarsmiljö?

Switchking / Hur kör jag webbtillägg i 64-bitarsmiljö?

Hur kör jag webbtillägg i 64-bitarsmiljö?

Om du installerar Switch Kings webbaserade tillägg på en dator med 64-bitars operativsystem kan du råka ut för följande felmeddelande:

An attempt was made to load a program with an incorrect format.

Detta beror på att Switch King använder 32-bitars kodbas.

I IIS7 och IIS7.5 måste du gå in i IIS Manager och tillåta att 32-bitarsapplikationer körs i den applikationspool där tillägget körs.

Gå in i IIS Manager, leta upp den applikationspool som tillägget körs under och välj därefter ”Advanced Settings”.
Sätt sedan ”Enable 32-bit applications” till ”true”.

IIS Manager med de viktiga elementen utmålade. Applikationspoolens namn är troligtvis ”DefaultAppPool”.
Om du är osäker, högerklicka på applikationspoolens namn och välj ”View applications” för att lokalisera den applikationspool som tillägget använder.

Tillåt 32-bitarsapplikationer