Hur kan jag komma åt data via REST-gränssnittet utan användarnamn och lösenord?

Switchking / Hur kan jag komma åt data via REST-gränssnittet utan användarnamn och lösenord?

Hur kan jag komma åt data via REST-gränssnittet utan användarnamn och lösenord?

Notera:
Denna guide är inte applicerbar i Linux-miljö på grund av en begränsning i det nuvarande Mono-ramverket.

I samband med installation av Switch King Server konfigureras REST-tjänsterna till att använda port 8800.  Dina enheter, datakällor och andra delar av Switch King skyddas då av det användarnamn och lösenord som anges i Switch Kings Windows-klient.

I vissa fall kan det vara befogat att ge tillgång till REST-tjänsterna utan den som anropar tjänsterna ska behöva ange användarnamn och lösenord. Exempel på en situation som denna är om man har en intern tjänst som ska skicka in data till Switch King – exempelvis styra enheter eller sätta en datakällas värde.

Genom att göra ett tillägg i Switch Kings konfigurationsfil så kan Switch Kings REST-tjänster anges öppna ytterligare en kanal på en annan port – en kanal som då inte är skyddad med användarnamn och lösenord.

Observera att en REST-tjänst som inte skyddas av användarnamn och lösenord INTE bör exponeras ut på Internet. Om du gör en konfigurationsändring enligt nedan, och lägger till en ny port, bör du INTE öppna denna port för trafik från Internet (exempelvis via din router).

Byt ut Switch Kings konfigurationsfil mot den fil som bifogas i detta inlägg. Starta därefter om tjänsterna. Resultatet blir att Switch King nu kommer att erbjuda REST-tjänster både på port 8800 (som du kan öppna för trafik utifrån Internet) och port 10000 (som du endast bör använda internt).

317_SwitchKing Service Host.exe.config