Hur fungerar ”Tvingande”/”Forced”?

Switchking / Hur fungerar ”Tvingande”/”Forced”?

Hur fungerar ”Tvingande”/”Forced”?

I Switch King Pro kan du ange att en händelse ska vara tvingande (forced). Switch King håller reda på varje enhets tillstånd och gör kontroller mot uppsatta scheman för att se om ”On”, ”Off” eller ”Dim” ska skickas till en enhet. Kontrollerna sker varje sekund (hur ofta kontroller ska göras kan justeras i konfigurationsfilen för servern).

Om flera scheman lagts kombinerats kan det hända att vissa schemalagda händelser klassas som onödiga, vilket gör att alla signaler inte skickas till dina enheter. Att en schemalagd händelse är ”tvingande” gör att signalen verkligen skickas till enheten även om Switch King anser den som onödig.

Exempel

Exempel 1:

  • 1) Ett schema som säger ”på” (ej tvingande) 10:00 och ”av” 18:00 (ej tvingande).
  • 2) Ett schema som säger ”på” (ej tvingande) 12:00 och ”av” 18:00 (ej tvingande).

Resultatet av de två scheman som kombinerats blir att Switch King kommer att skicka två signaler: ”på” 10:00 och ”av” 18:00.

Exempel 2:

  • 1) Ett schema som säger ”på” (ej tvingande) 10:00 och ”av” 18:00 (ej tvingande).
  • 2) Ett schema som säger ”på” (tvingande) 12:00 och ”av” 18:00 (ej tvingande).

Resultatet av de två scheman som kombinerats i exempel 2 blir att Switch King kommer att skicka tre signaler: ”på” 10:00, ”på” 12:00 och ”av” 18:00.

Användningsområde för ”tvingande”/”forced”

En av tankarna med ”tvingande” är att man ska kunna försäkra sig om att en lampa har ett visst läge oavsett om man exempelvis har använt en fjärrkontroll eller ej.

Om man i exempel 1 ovan tryckte ”av” på en fjärrkontroll någon gång mellan 10:01 och 11:59 så skulle lampan vara släckt tills nästa ”på” vid 10:00 dagen därpå.
Om man i exempel 2 ovan tryckte ”av” på en fjärrkontroll någon gång mellan 10:01 och 11:59 så skulle lampan vara släckt till 12:00 då det kommer en ”tvingande” signal.

Störst funktion har ”tvingande” i kombination med ”av”… Om man exempelvis har en lampa som enligt schema ska vara tänd mellan 18:00 och 22:00, och man därefter vill tända den manuellt med en fjärrkontroll vid 22:01, så finns möjligheten att använda tvingande ”av” i ett gruppschema som man sedan knyter till alla sina lampor eller enheter och där ”av” skickas exempelvis kl 01:00, för att tvinga alla enheter att slås av – även om man aktiverat sina enheter manuellt.

Tvingande i kombination med regelstyrda scheman

Det finns ingen större vits att använda tvingande händelser i kombination med regelstyrda scheman. De enheter som styrs av reglerna som är knutna till ett uppsatt schema kommer att överstyra den tvingade händelsen.

Om man exempelvis har skapat en tvingande händelse, ”på”, vid 23:30 och har en regel knuten till schemat, kommer enheten att slås på 23:30 oavsett om regeln är uppfylld eller ej, och kort därefter slås av om regeln inte är uppfylld. Risken är alltså att dina lampor kommer att blinka till vid 23:30.