Guide för installation av Switchking på Raspberry Pi

Switchking / Guide för installation av Switchking på Raspberry Pi

Guide för installation av Switchking på Raspberry Pi

Denna guiden hjälper dig att från grunden installera en Raspberry Pi och sätta upp Switchking server på denna.

Vad behöver du?

 • RaspberryPi 2 alt. 3
 • Strömförsörjning mini USB (samma som till många android telefoner)
 • MicroSD kort (minst 4 Gb)
 • Kortläsare för MicroSD till din dator
 • Tangentbord (USB) och skärm (HDMI)
 • Nätverkskabel kopplad till din router med internetuppkoppling

Ladda ner operativsystemet Raspbian

Vi rekommenderar att du även dig av Raspbian som är anpassat och klart för RaspberryPi.  Den mest resurs snåla versionen heter RASPBIAN JESSIE LITE och du hittar den för nedladdning här.

Tänk på att LITE versionen inte har något grafiskt skrivbord utan endast textinmatning. Vill du använda din Raspberry till något som kräver ett grafiskt interface bör dock RASPBIAN JESSIE fungera lika bra.

Ladda ner Etcher för att bränna Raspbian till MicroSD

Nu ska du bränna Raspbian till ditt MicroSD kort.

Först hämtar du och installerar Etcher, du hittar nedladdningen på programmets hemsida.

Sätt sedan MicroSD kortet i kortläsaren på din dator och starta Etcher.

Till vänster väljer du din skivavbildning och i mitten ditt microSD kort sedan är det bara att trycka på FLASH och vänta tills programmet är klart.

Starta upp din Raspberry

Du är nu redo att starta upp din RaspberryPi för första gången. Flytta över minneskortet från din dator till Raspberryn och anslut skärm, tangentbord, nätverkskabel och strömförsörjningen. Glöm inte att även koppla på din Tellstick/Tellstick Duo

När du anslutet strömmen kommer Raspberryn att starta upp av sig själv. När den frågar efter inloggningsuppgifter anger du pi som användarnamn och raspberry som lösenord.

Nu är du redo att köra igång med installationen av telldus-core och SwitchKing.

Förberedelser

Först ska vi lägga in de bibliotek som vi behöver för installationen.

Det gör vi genom kommandot nedan.

sudo nano /etc/apt/sources.list

Därefter ska vi lägga till två rader

deb http://download.telldus.com/debian/ stable main
deb http://repo.switchking.se/raspbian/ rpi main

Vi avslutar med att trycka ctrl-x och skriva ja när programmet frågar om att skriva över filen.

Nu ska vi lägga in två nycklar med följande kommandon

sudo wget -q http://download.telldus.se/debian/telldus-public.key -O- | sudo apt-key add -

sudo wget -q http://repo.switchking.se/public.key -O- | sudo apt-key add -

Därefter uppdaterar vi biblioteket med kommandot

sudo apt-get update

Installera Mono

För att kunna köra SwitchKing behöver du installera ett paket som heter mono-complete. Mono är enkelt förklarat en emulator för att köra .Net applikationer i Linux. Du installerar det enkelt med kommandot

sudo apt-get install mono-complete

Tryck Y när systemet frågar om du vill fortsätta.

Installera Telldus-core

Nu är du uppe och snurrar med din Raspberry och det är dags att förbereda för att installationen av switchking. Det första du behöver är att installera telldus-core som hanterar din tellstick duo.

sudo apt-get install telldus-core

Tryck Y när systemet frågar om du vill fortsätta.

Installera SwitchKing

Nu är vi på sista steget, att installera SwitchKing. Det gör vi med följande kommando

sudo apt-get install switchking

Tryck Y när systemet frågar om du vill fortsätta.

Du kör sedan en omstart av din raspberry genom att köra kommandot

sudo reboot

Efter omstarten kommer din RaspberryPi att starta upp med SwitchKing servern igång.

Ta reda på IP-adressen till din RaspberryPi

För att kunna ansluta via nätverket med Switchkings Windows klient behöver du veta vilken IP-adress din Raspberry Pi har fått.

Genom att köra kommandot ifconfig kan du får fram din IP-adress. Se nedan

pi@raspberrypi:~ $ ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb:2a:78:d7         //Detta är det trådbundna nätverkskortet
 inet6 addr: fe80::9c3d:e88b:2318:5d26/64 Scope:Link
 UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
 collisions:0 txqueuelen:1000
 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)

lo Link encap:Local Loopback
 inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
 inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
 UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
 collisions:0 txqueuelen:1
 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)

wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb:7f:2d:82         //Detta är det trådlösa nätverkskortet
 inet addr:192.168.71.94 Bcast:192.168.71.255 Mask:255.255.255.0
 inet6 addr: fe80::413a:a602:95d:f6ee/64 Scope:Link
 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
 RX packets:114253 errors:0 dropped:94214 overruns:0 frame:0
 TX packets:2325 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
 collisions:0 txqueuelen:1000
 RX bytes:20116076 (19.1 MiB) TX bytes:1755166 (1.6 MiB)

Ytterligare guider och länkar