Felsökningsguide för Android och iPhone

Switchking / Felsökningsguide för Android och iPhone

Felsökningsguide för Android och iPhone

Här hittar du olika tips för felsökning av konfiguration rörande Switch Kings Android app och iPhone app.

Bl.a. täcks följande in i felsökningsguiden:

  • Version på mjukvara
  • Switch Kings demomiljö
  • Port Forwardning
  • Inställningar i Switch Kings Windows-klient
Observera att Android-användare måste konfigurera appen (server, port, användarnamn och lösenord) innan Widgets kan användas.

Version på mjukvara

Switch Kings Android-klient kräver följande mjukvara:

  • En Android-klient med som lägst v1.6 av Android
  • Switch King v0.7.2 eller senare

Switch Kings iPhone app kräver följande mjukvara:

  • En iPhone, iPod Touch eller iPad med som lägst v3.2 av iOS
  • Switch King v0.9 eller senare

Switch Kings demomiljö

Switch King har en demomiljö för Android. Du ansluter till demomiljön genom att ange följande information i Android appen eller iPhone appen:

Adress: www.switchking.se
Port: 10800
Användarnamn: user
Lösenord: pass

Observera att detta är en demomiljö som alla användare har tillgång till. Det kan göra att den förändras under dagen eller att någon annan gör ändringar i miljön samtidigt som du använder den.

Demomiljön rensas varje natt.

Felsökningsguide

1. Anslut till demomiljön

Om du har installerat Switch Kings Android/iPhone app i din enhet, börja med att ansluta till demomiljön som finns beskriven ovan.
Du bör få upp enheter, kommande händelser och en datakälla.

Om du kan ansluta till demomiljön fungerar applikationen i din telefon och problemet ligger troligtvis på din server eller i din router.

2. Ange användarnamn och lösenord

Bekräfta att användarnamn och lösenord är rätt uppsatta i Switch Kings Windows-klient. Ange användarnamn och lösenord under menyn Verktyg – Inställningar – Server.

3. Försök ansluta med din webbläsare

Använd din webbläsare och försök att ansluta till två adresser – dels din publika IP-adress och dels din dators IP-adress på ditt egna nätverk.
I exemplen nedan, byt ut ”din_lokala_ip” mot den IP-adress som din dator har i ditt egna nätverk och ”din_publika_ip” mot den adress som du har ut mot omvärlden.

Din publika IP-adress kan du få fram genom att exempelvis surfa till den här adressen:
http://www.ip-adress.com/

Den adresser som är lämpliga att prova är:

http://din_lokala_ip:8800/devices

och

http://din_publika_ip:8800/devices

Om anslutningen fungerar så bör du få upp en lista med dina enheter.

Du kan se motsvarande på demomiljön genom att ange:

http://www.switchking.se:10800/devices

och därefter ange ”user” och ”pass” som användarnamn och lösenord.

På grund av en bugg i Microsoft .NET Framework så måste du – om du angett fel användarnamn och lösenord – stänga din webbläsare helt – inklusive alla öppna flikar – och därefter öppna den igen.
Om du anger fel användarnamn och lösenord så visas en blank sida.

4. Port forwarding

Kontrollera att både din router (om du har någon) och din brandvägg på datorn släpper igenom trafik på port 8800.

Om du använder port forwarding måste porten i routern vara samma som porten på Switch Kings REST-tjänst. Det är inte möjligt att sätta upp att exempelvis port 8900 i routern ska skickas vidare till port 8800 internt.
Det är däremot möjligt att byta port både i routern och på Switch Kings tjänst för REST-klienter. Denna port är i grundinställningen inställd på 8800 men det är fullt möjligt att byta till exempelvis 8900.
Om byte görs måste alltså port forwarding anges med port 8900 även i routern.

5. Dolda enheter

I Switch King finns möjlighet att ange vilka enheter som ska vara synliga i andra klienter (exempelvis Android och iPhone). Försäkra dig om att dina enheter är inställda till att vara synliga i andra klienter än i Switch Kings Windows-klient genom att gå in på varje enhets egenskaper och under ”Avancerat” ange att enheten ska vara synlig i andra klienter.

I Android-klienten finns också en inställning för att ytterligare begränsa vilka enheter som ska visas. Den finns som menyalternativ och heter ”Synliga objekt”.

6. Felmeddelanden i Android/iPhone appen

6.1 Connect to X timed out (1)

Porten till Switch Kings server är felaktigt inställd eller är inte öppen. En annan orsak kan vara att en eller flera av Switch Kings tjänster på servern inte är startade.

6.1 Kunde inte hämta data. Kontrollera användarnamn och lösenord eller serverversion

Användarnamn eller lösenord kan vara felaktigt angivna. Felmeddelandet kan också uppkomma om port forwarding är felaktigt konfigurerad (se ovan).