Släcka alla lampor om alla mobiltelefoner försvinner

Supportfrågor för server och klient (Windows, iPhone, Android, Linux).
Forum rules
För att kunna hjälpa dig med supportfrågor behöver vi så mycket information som möjligt.
Innan du skapar en ny tråd, läs gärna:
viewtopic.php?f=10&t=20
jimmy927
2 stars
2 stars
Posts: 24
Joined: Sun 05 Jan 2014, 21:55

Släcka alla lampor om alla mobiltelefoner försvinner

Post by jimmy927 » Tue 14 Jan 2014, 00:10

Istället för att ha en hemma/borta knapp som triggar olika scenarion så skulle jag vilja göra detta genom att kolla vilka mobiltelefoner som finns på hemmanätverket. Alla telefoner har fasta ip-adresser tilldelade via routern. Så att bara pinga dessa är tillförlitligt nog.

Nån som gjort detta ?
Hur gör man detta på enklaste sätt i SK ?

Martin
Administrator
Administrator
Posts: 2655
Joined: Tue 09 Nov 2010, 20:25

Re: Släcka alla lampor om alla mobiltelefoner försvinner

Post by Martin » Sun 19 Jan 2014, 12:20

Du kan använda pluginet "PingChecker" som följer med i Switch Kings installation.
Det finns under Repositories/Bin och gör att Switch King kan pinga dina telefoner och uppdatera en datakälla i Switch King. Datakällan kan du senare använda till att skapa en regel som säger om en lampa ska vara tänd eller släckt.
Martin | Switch King

jimmy927
2 stars
2 stars
Posts: 24
Joined: Sun 05 Jan 2014, 21:55

Re: Släcka alla lampor om alla mobiltelefoner försvinner

Post by jimmy927 » Wed 05 Feb 2014, 10:44

Jag har nu kollat på detta i detalj och kommit fram till följande.

Pingchecker har ett användningsområde, till ex för att hålla reda på om en dator är på eller av. Men att försöka använda detta plugin för att försöka hålla reda på om en mobil befinner sig på nätverket eller inte och sen styra scenarion utifrån detta är helt meningslöst.

Anledningen är att telefoner försvinner långa perioder från närverket för att spara ström. En iPhone är väldigt sofestikerad och kan försvinna så länge som 18-20 minuter helt från nätet om man inte rör mobilen. Att hålla reda på en android-mobil är lättare.

Jag har skrivit en betydligt mer advancerad kodsnutt som addresserar detta problem, och som dessutom kan väcka upp mobiler om dom somnat. Jag har fått detta att fungera hyffsatt bra, koden är bra på att upptäcka när mobiler kommer hem. Men det tar lång tid innan man kan upptäcka att nån försvinnit. Koden nedan använder whatsapp för att rycka liv i mobiler som är borta samt att informera mobiler om att dom reggats på nätverket eller försvunnit.

Personligen tycker jag man bör använda geo-location istället. För oss som har IPhone så går det att få till detta med IFTTT , antingen via email eller gtalk eller dropbox och sedan styra enheter i SK utifrån detta, kanske att man kan göra detta med SMTP-pluginet till SK tillsammans med IFTTT utan att skriva en enda kodrad själv. Jag återkommer när jag fått till det, men är säker på att det går.

Jag bifogar en ganska advancerad pingchecker i python för dom som ändå är intresserade, om man inte kan python så tror jag inte att man kommer kunna få igång den.

Jag kommer troligen fortsätta använda den, eftersom:

* Den kommer att fungera vid strömavbrott bara man håller SK-servern vid liv ( jag kör en laptop bara )
* Den kommer att fungera när internet är nere
* Jag kan confa upp mormors och barnvaktens mobiler i systemet utan en massa tjafs
* Den funkar även på äldre telefoner som inte kör android eller iOS.

vissa saker ovan är viktiga för mig då jag hade tänkt bygga "larm" i ett senare skede, typ dra igång sirener om ingen är hemma samt att rörelse-detektorer kommer igång.

Code: Select all


#!/usr/bin/python

import datetime
import time
import subprocess
import sys
import os

import logging
logging.getLogger("Yowsup.runtime").setLevel(logging.ERROR)

import Yowsup

from Yowsup.connectionmanager import YowsupConnectionManager
import argparse, sys, os, csv
from Yowsup.Common.utilities import Utilities
from Yowsup.Common.debugger import Debugger
from Yowsup.Common.constants import Constants
from Examples.CmdClient import WhatsappCmdClient
from Examples.EchoClient import WhatsappEchoClient
from Examples.ListenerClient import WhatsappListenerClient
from Yowsup.Registration.v2.existsrequest import WAExistsRequest as WAExistsRequestV2
from Yowsup.Registration.v2.coderequest import WACodeRequest as WACodeRequestV2
from Yowsup.Registration.v2.regrequest import WARegRequest as WARegRequestV2
from Yowsup.Contacts.contacts import WAContactsSyncRequest
import threading,time, base64
from collections import namedtuple

def init_logging():
  import logging

  # set up logging to file - see previous section for more details
  logging.basicConfig(level=logging.DEBUG,
      format='%(asctime)s %(name)-12s %(levelname)-8s %(message)s',
      datefmt='%m-%d %H:%M',
      filename='hal.log' )

  # define a Handler which writes INFO messages or higher to the sys.stderr
  console = logging.StreamHandler()
  console.setLevel(logging.WARNING)
  # set a format which is simpler for console use
  formatter = logging.Formatter('%(name)-12s: %(levelname)-8s %(message)s')
  # tell the handler to use this format
  console.setFormatter(formatter)
  # add the handler to the root logger
  logging.getLogger('').addHandler(console)

  # Now, we can log to the root logger, or any other logger. First the root...
  logging.error('HAL started')

init_logging()

phone_info = {}
Phone = namedtuple('Phone', ['ip','number', 'last_seen', 'last_updated_up', 'last_updated_down', 'marked_as' ])

mark_phone_down_after = 1200
wake_up_phone_after = 1140
ping_phone_every = 30
update_sk_every = 60
now = datetime.datetime.now() - datetime.timedelta(0,ping_phone_every)

# initial data
phone_info["person1"] = {
'ip' : "10.0.0.107",
'number' : "4670333333",
'last_seen' : now,
'last_updated_up' : now,
'last_updated_down' : now, 
'marked_as' : None,
'notified_lost_unit' : False,
'pinged_lost_unit' : True,
'sk_unit' : 25
}

phone_info["person2"] = {
'ip' : "10.0.0.114",
'number' : "467344444",
'last_seen' : now,
'last_updated_up' : now,
'last_updated_down' : now, 
'marked_as' : None,
'notified_lost_unit' : False,
'pinged_lost_unit' : True,
'sk_unit' : 45
}

def ping_phone(phone):
  ip = phone_info[phone]['ip']
  import logging
  logging.getLogger("scapy.runtime").setLevel(logging.ERROR)

  from scapy.all import IP,sr1,conf,ICMP

  TIMEOUT = 1
  conf.verb = 0

  found_at_least_one_phone = False

  packet = IP(dst=ip, ttl=0)/ICMP()
  reply = sr1(packet, timeout=TIMEOUT)
  if not (reply is None):
    #print reply.src, "is online"
    #print phone_info[ip]
    phone_info[phone]['last_seen'] = datetime.datetime.now()
    phone_info[phone]['notified_lost_unit'] = False
    phone_info[phone]['pinged_lost_unit'] = False
    found_at_least_one_phone = True
    evaluate_phone_online(phone)
    logging.info("ICMP reply recieved from %s" % packet[IP].dst)
  else:
    evaluate_phone_offline(phone)
    logging.info("Timeout waiting for %s" % packet[IP].dst)

  return found_at_least_one_phone

def update_all_phones():
  for phone in phone_info :
    last = datetime.datetime.now() - phone_info[phone]['last_seen']
    if last.seconds > ping_phone_every:
      logging.info("Pining phone: %s" %phone)
      ping_phone(phone)

  for phone in phone_info:
    diff = datetime.datetime.now() - phone_info[phone]['last_seen']
    logging.debug ( phone + ": " + str(diff.seconds) + " " + str( phone_info[phone]['last_seen'] ))


def evaluate_phone_offline(phone):
#  if (datetime.datetime.now() - phone_info[phone]['last_updated_up']).seconds > wake_up_phone_after:
#    wake_up_phone(phone) 
  if (datetime.datetime.now() - phone_info[phone]['last_updated_up']).seconds > mark_phone_down_after:
    mark_offline_in_sk(phone)
    if phone_info[phone]['marked_as'] == 'UP':
      send_whatsapp_messgage(phone,"Good bye!")
      logging.warning( "Sent goodbye to phone: " + phone)
      phone_info[phone]['notified_lost_unit'] = True
    phone_info[phone]['marked_as'] = 'DOWN'
    logging.warning( "Marked phone as DOWN: " + phone)

def evaluate_phone_online(phone):
    if phone_info[phone]['marked_as'] == 'DOWN':
      logging.warning( "Sent welcome to phone: " + phone)
      send_whatsapp_messgage(phone,"Welcome Home!")
      phone_info[phone]['notified_lost_unit'] = False
    if phone_info[phone]['marked_as'] != 'UP':
      logging.warning( "Marked phone as UP: " + phone)
    phone_info[phone]['marked_as'] = 'UP'
    mark_online_in_sk(phone)

def mark_online_in_sk(phone):
  if (datetime.datetime.now() - phone_info[phone]['last_updated_up']).seconds > update_sk_every:
    import requests
    logging.info( "Updating SK Online: "+phone)
    url = 'http://user:pass@10.0.0.113:8800/datasources/'+str(phone_info[phone]['sk_unit'])+'/addvalue?value=1'
    response = requests.get(url)
    phone_info[phone]['last_updated_up'] = datetime.datetime.now() 

def mark_offline_in_sk(phone):
  if (datetime.datetime.now() - phone_info[phone]['last_updated_down']).seconds > update_sk_every:
    import requests
    logging.info( "Updating SK Offline:" + phone)
    url = 'http://user:pass@10.0.0.113:8800/datasources/'+str(phone_info[phone]['sk_unit'])+'/addvalue?value=0'
    response = requests.get(url)
    phone_info[phone]['last_updated_down'] = datetime.datetime.now() 

def send_whatsapp_messgage(phone,m):
  Debugger.enabled = False
  y = YowsupConnectionManager()
  methodsInterface = y.getMethodsInterface()
  p = "xxxxxxxxxxxxxxxx+ZAeFXPw="
  password = base64.b64decode(bytes(p.encode('utf-8')))
  methodsInterface.call("auth_login", ("46739000000", password))
  methodsInterface.call("message_send", (phone_info[phone]['number']+ "@s.whatsapp.net", m)) 

def wake_up_phone(phone):
  if phone_info[phone]['marked_as'] == 'DOWN':
    return
  else:
    if phone_info[phone]['pinged_lost_unit'] == False:
      logging.warning ( "Trying to wake up phone: " + phone )
      send_whatsapp_messgage(phone ,"ping?")
      phone_info[phone]['pinged_lost_unit'] = True
      # Wait for message to arrive
      time.sleep(5)

while True:
  update_all_phones()
  time.sleep(3)
jimmy927
2 stars
2 stars
Posts: 24
Joined: Sun 05 Jan 2014, 21:55

Re: Släcka alla lampor om alla mobiltelefoner försvinner

Post by jimmy927 » Tue 25 Feb 2014, 14:07

jimmy927 wrote:kanske att man kan göra detta med SMTP-pluginet till SK tillsammans med IFTTT utan att skriva en enda kodrad själv.
Jag fick till detta till slut och det fungerar klockrent.
Jag skriver till en fil i dropbox via IFTTT på Min iPhone som sedan SK plockar upp och läser datat ifrån. För att detta ska fungera installade jag Dropbox på SK-servern.

klintan
3 stars
3 stars
Posts: 74
Joined: Tue 07 Feb 2012, 15:35

Re: Släcka alla lampor om alla mobiltelefoner försvinner

Post by klintan » Wed 26 Feb 2014, 16:08

jimmy927 wrote: Jag fick till detta till slut och det fungerar klockrent.
Jag skriver till en fil i dropbox via IFTTT på Min iPhone som sedan SK plockar upp och läser datat ifrån. För att detta ska fungera installade jag Dropbox på SK-servern.
Jag fixad precis samma lösning för bara någon dag sedan.

En sak jag undrar över är varför IFTTT appen alltid måste vara igång för att det ska fungera. Jag förstod det som att iOS 7 har funktion för bakgrundsuppdatering av platsinformation till appar. Är det så och har jag i sådant fall missat någon inställning i iOS eller appen?

klintan
3 stars
3 stars
Posts: 74
Joined: Tue 07 Feb 2012, 15:35

Re: Släcka alla lampor om alla mobiltelefoner försvinner

Post by klintan » Wed 26 Feb 2014, 16:25

Svarar mig själv... Finns inställning för "Sync Options - Background sync" i IFTTT appen (längst ned till höger under Recepies). Det låter som att det kan ha betydelse. Ska testa.

jimmy927
2 stars
2 stars
Posts: 24
Joined: Sun 05 Jan 2014, 21:55

Re: Släcka alla lampor om alla mobiltelefoner försvinner

Post by jimmy927 » Wed 26 Feb 2014, 17:13

klintan wrote:
En sak jag undrar över är varför IFTTT appen alltid måste vara igång för att det ska fungera. Jag förstod det som att iOS 7 har funktion för bakgrundsuppdatering av platsinformation till appar. Är det så och har jag i sådant fall missat någon inställning i iOS eller appen?
IFTTT måste inte vara igång, i IOS finns ju inte ens konceptet med appar i bakgrunden.
Jag har inte ställt in nånting speciellt, men man lär behöva ge rätt access till appen i IOS7.

krambriw
4 stars
4 stars
Posts: 336
Joined: Thu 19 Jul 2012, 19:41

Re: Släcka alla lampor om alla mobiltelefoner försvinner

Post by krambriw » Thu 27 Feb 2014, 07:59

Yowsup är på grund av upphovsrättsliga grunder tydligen stoppat !?
Leider wurde das Projekt "yowsup" aus rechtlichen Gründen gestoppt und ist somit nicht mehr verfügbar.
Dementsprechend funktioniert dieses Tutorial leider nicht mehr.
http://www.forum-raspberrypi.de/Thread- ... etc-senden

jimmy927
2 stars
2 stars
Posts: 24
Joined: Sun 05 Jan 2014, 21:55

Re: Släcka alla lampor om alla mobiltelefoner försvinner

Post by jimmy927 » Thu 27 Feb 2014, 10:48

krambriw wrote:Yowsup är på grund av upphovsrättsliga grunder tydligen stoppat !?
Men va odrägliga dom är!

Du har rätt:

https://github.com/github/dmca/blob/mas ... hatsApp.md

Det va ändå sjukt struligt att få till det, jag skaffade mig ett till SIM-kort bara för detta, så användningområdet är onekligen begränsat oavsett.
Jag får väl gå tillbaka till gtalk då!

krambriw
4 stars
4 stars
Posts: 336
Joined: Thu 19 Jul 2012, 19:41

Re: Släcka alla lampor om alla mobiltelefoner försvinner

Post by krambriw » Thu 27 Feb 2014, 13:05

Hej, om du har följande möjlighet, när du byggt klart...???

Skulle du kunna zippa ihop ett paket som också innehåller alla dependencies inklusive scapy, pcapy, pcap (för Windows)? Jag testade din python kod men fastnar på att pcapy/pcap tydligen måste kompileras...kollade in pip, easy_install mm men kom inte igenom

Python är fin-fint annars

mvh

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 10 guests