Switch Kings Windows-klient (standard)

Programmet är tillgängligt på svenska och engelska.

HuvudfönsterÖversikt för Systemlägen, Scenarion, Datakällor och Enheter

Datakällor med historik


Konfigurering av schema för enhet

Möjlighet att skapa gruppscheman som kan kopplas till flera enheter. Även möjligt att koppla flera scheman till en enhet.

Stöd för scenarion

Möjlighet att skapa datakällor för att hämta in värden från temperatur.nu, fil, etc.

Möjlighet att skapa regler baserat på värden för datakällor som sedan kan kopplas till scheman.

Regler kan kopplas till scheman och är reglerna uppfyllda så kommer enheten att vara på enligt schemat.

Huvudfönster, annan vy