Funktioner och Skalbarhet

Här kan du läsa om vilka funktioner som finns tillgängliga i Switch King samt vilka möjligheter som finns för att sätta upp systemet (skalbarhet).

Funktioner

Switch King stödjer både Telldus TellStick och TellStick Duo (men inte TellStick Net).

Du kan schemalägga när du vill att dina enheter ska vara på i Switch King och sedan används en TellStick för att skicka signaler till fjärrströmbrytare för att uppnå önskat resultat. En TellStick är en sändare.

Med TellStick Duo kan du också ta emot signaler från sensorer och samla in dessa i Switch King. Du kan få in data från till exempel temperaturgivare, rörelsedetektorer, fjärrkontroller, skymningsreläer och mycket annat. Denna data kan du sedan använda för att sätta upp regler för när du vill att dina enheter ska vara på. Du kan också använda den insamlade informationen för övervakning av ditt hem. En TellStick Duo är både en sändare och mottagare.

Du behöver antingen en TellStick eller en TellStick Duo tillsammans med Switch King.

Switch King stödjer de flesta enheter som stöds av TellStick, men med några undantag. Följande enheter kan inte användas eller bara delvis användas tillsammans med Switch King:

 • Hasta blinds
 • Roxcore projector screen
 • KingPin
 • Ecosavers (*)
 • Goobay (*)
 • IKEA (*)

*) Dessa enheter kan inte läggas till i Switch King, men går att styra om de läggs till i TelldusCenter.

Exempel på funktioner i Switch King:

 • schemaläggning på/av/dim för enheter som stöds av Telldus TellStick
 • hänsyn till solens upp och nedgång (enheter släcks automatiskt när solen är uppe)
 • hänsyn till helgdagar (hanteras som lördagar)
 • hänsyn till värden som hämtas från externa källor (exempelvis temperatur)
 • möjlighet att ställa in på/av för enheter för olika situationer (scenarion)
 • klient/server-lösning med stöd för nätverk
 • möjlighet att automatiskt sätta datorn i vänteläge/viloläge och väcka den igen
 • uträkning av total energiförbrukning per år för alla enheter anslutna till systemet
 • enheter kan läggas till/tas bort direkt från Switch King (kräver inte att Telldus Center används)
 • möjlighet att synkronisera alla enheter
 • grafisk presentation av alla enheter och dess scheman
 • kommande händelser och historik presenteras
 • presentation av värden som hämtas för externa källor samt även status för dessa
 • tillgängligt på svenska och engelska

Klienter för flera olika plattformar finns tillgängliga:

 • Windows
 • iPhone, iPad, iPod Touch (iOS)
 • Android
 • Windows Phone 7 (3:e part)
 • Windows 8 app (3:e part)
 • Webbläsare (open source och 3:e part)

Switch King Live:

Switch King Live gör det enklare att komma åt din Switch King server från till exempel din mobiltelefon var du än befinner dig. Du behöver inte brottas med IP-adresser, port forwarding, brandväggar eller dynamisk DNS när du använder Switch King Live.

Mer information om Switch King Live

Scheman

För en enhet definieras ett schema med till och frånslag. Ett schema anger mellan vilka tider och för vilka dagar i veckan en enhet ska vara på.

Det går också att skapa gruppscheman som kan kopplas till valfria enheter. Du kan till och med koppla flera scheman till en enhet. Valda scheman kommer då att "adderas" och resultatet blir sedan det schema som används för enheten.

Exempel:

Två scheman skapas, "Belysning morgon" (tänder 06:00 och släcker 09:00) och "Belysning kväll" (tänder 16:00 och släcker 22:00).
Enhet A vill du bara ska tändas på morgonen och kopplar då "Belysning morgon" till denna enhet.
Enhet B vill du ska vara tänd både morgon och kväll och kopplar då både "Belysning morgon" och "Belysning kväll" till denna enhet.

Gruppscheman är speciellt användbart om du har många enheter. Om du justerar ett gruppschema kommer detta att slå igenom på alla enheter som är knutna till detta schema.

Hänsyn till solens upp och nedgång

Genom att ange var du bor kan Switch King räkna ut när solen går upp och ner just där du bor. För varje enhet kan du välja om du vill att enheten ska vara av när solen är uppe. Det går också att justera tiden för när enheten ska slås av/på i förhållande till "verklig" soluppgång/nedgång.

Denna funktion överrider enhetens schema. Det vill säga att även om schemat säger att enheten ska vara på så kommer den att slås av om solen är uppe.

Hänsyn till helgdagar

Möjlighet finns att ange helgdagar för året och definiera för varje enhet om hänsyn ska tas till dessa. På en helgdag kommer schemat som används för lördagar att användas för enheten. Dagen före en helgdag kommer i sin tur att hanteras som en fredag.

Om du till exempel har vissa lampor tända lite längre på lördagar så kommer de automatiskt att vara tända lite längre även på julafton oberoende av verklig veckodag för just julafton.

Scenarion

I Switch King kan du skapa scenarion och definiera vilka enheter som ska vara på, av eller köras enligt enhetens schema. I programmet väljer du sedan enkelt vilket scenario du vill använda och enheter kommer då att slås på/av baserat på de inställningar du gjort för scenariot.

Det går också i viss utsträckning programmera scenarion. Du kan ange hur länge eller till vilken tid som ett scenario ska vara aktivt. När tiden för scenariot går ut startar nästa scenario enligt den inställning du gjort.

Exempel 1:

Ett scenario skapas, "Borta", för vilket du anger att enhet A ska vara på, B av och C ska köras enligt dess schema. När du väljer scenariot så kommer enheterna att slås på/av enligt gjorda inställningar. När du kommer hem igen kan du välja det fördefinierade scenariot "All Automatic" vilket betyder att alla enheter körs enligt respektive schema.


Exempel 2:

Ett scenario skapas, "Party", där du anger vilka enheter som ska vara på, av eller enligt schema. Du anger att scenariot ska avslutas klockan 03:00 och att alla enheter därefter ska köras enligt respektive schema ("All Automatic"). På detta sätt räcker det att starta scenariot "Party" och du behöver inte aktivt välja något nytt scenario när festen är slut eftersom Switch King automatiskt gör över till automatik klockan 03:00 (om nu inte festen håller på längre än så vill säga).

Datakällor och regler

Du kan hämta in data från externa källor till Switch King, som sedan går att använda för att sätta upp regler för hur enheter ska styras. Temperaturvärden kan hämtas från temperatur.nu eller från fil. Regler skapas och kopplas till datakällor. För en regel definieras sedan villkor för när en regel är uppfylld. Regler knyts därefter i sin tur till gruppscheman. Flera regler kan knytas till ett gruppschema och när alla regler är uppfyllda så är schemat giltigt. De enheter som är kopplade till gruppschemat kommer då att vara påslagna enligt de tider som satts upp för gruppschemat.

Exempel:

Du vill att motorvärmaren ska vara på mellan 06:00 till 07:45 på vardagar om det är kallare än 8°C utomhus. En datakälla för att hämta in utomhustemperatur skapas. Därefter skapas ett gruppschema där tiderna anges för när motorvärmaren ska vara på och sedan skapas en regel där villkoret är att den är uppfylld om utomhustemperaturen är mindre än 8°C. Gruppschemat kopplas sedan till enheten för motorvärmaren.

Klient/server och nätverk

Switch King går utmärkt att köra på en fristående dator, men det finns också stöd för att köra i nätverk. Du kan alltså köra klienten på en dator och servern på en annan dator i ditt lokala nätverk.

Mer information om olika lösningar hittar du längre ned på den här sidan.

Energisparläge

Du måste inte ha en dator påslagen dygnet runt för att kunna styra dina enheter med Switch King. Programmet räknar ut när styrsignaler ska skickas nästa gång och försätter datorn i vänteläge/viloläge (om du inte använder datorn) och väcker den sedan igen när det är dags att skicka signaler.

Din dator måste dock stöda att ett program får lov att väcka datorn (dessa inställningar återfinns normalt i BIOS). Energisparläge styrs av klienten, som måste vara igång, och en användare måste vara inloggad på ett Windows-konto för att denna funktion ska kunna användas.

Begränsningar

Vi rekommenderar att du kör Switch King inom lokalt nätverk (skyddat av brandvägg). Stöd för autentisering och certifikat för att "kryptera" information som skickas mellan klient och server saknas ännu.

Switch King kan användas fristående eller i nätverk.

Skalbarhet

Fristående dator

Du kan installera Switch King på en dator som du anslutit en Telldus Tellstick till för att styra fjärrströmbrytare.

Datorn behöver inte vara påslagen dygnet runt. Switch King kan automatiskt försätta datorn i vänteläge/viloläge (standby/hibernate) och väcka den när det är dags att skicka styrsignaler till mottagare. När du själv vill använda datorn startar du den som vanligt och meddelar enkelt Switch King att du använder datorn. När du är klar låter du Switch King försätta datorn i energisparläge igen.

Prisexempel för ett enkelt hemautomationssystem:

 • Dator
  Befintlig
 • Telldus TellStick
  ca 700,-
 • 3 st fjärrströmbrytare
  ca 150,-
 • Switch King
  Gratis (för upp till 5 mottagare)


Du kan alltså komma igång med hemautomation för under tusenlappen och det utan att du behöver ha en dator påslagen dygnet runt!

Klient och server på olika datorer


Switch King är en klient/server-lösning. Klienten är själva användargränssnittet (programmet där du gör inställningar och administrerar systemet) och servern är "motorn" som skickar signalerna till fjärrströmbrytarna. Du kan köra klienten på en dator och ansluta till en annan datorn inom ditt lokala nätverk där servern är installerad.

Funktionaliteten i Switch King begränsas inte av att du kör klient och server på olika datorer; det är samma användargränssnitt.

Servern körs som en tjänst (Windows Service) och ingen användare behöver vara inloggad för att systemet ska fungera. Tjänsten startas automatiskt när datorn slås på. Telldus Tellstick måste installeras och anslutas till den dator där servern körs.

Flera klienter och en server


Du kan också köra flera klienter på olika datorer mot samma server samtidigt. I detta fallet kan givetvis en av klienterna köra på samma dator som servern.

Om en ändring görs i en klient (t ex att en enhet läggs till, ett schema ändras, etc) kommer detta att synas även i de andra klienterna.

Det finns också möjlighet att använda appar och webbläsare för att styra Switch King.

Flera klienter och flera servrar


Switch King stöder också att du har flera servrar på olika datorer (med varsin Telldus TellStick) och flera klienter. När klienten startas väljer du vilken server du vill koppla upp dig mot. Du kan bara vara ansluten till en server i taget.