Scenario/System Mode Trigger (plugin)

Använd detta plugin för att aktivera scenario och/eller systemläge baserat på värden för datakällor.

Exempel:

Du vill kunna växla mellan systemläge "Hemma" och "Borta" med hjälp av en väggbrytare.

Mer information om detta plugin hittar du här:

http://www.switchking.se/forum/viewtopic.php?f=23&t=1674

1. Mjukvarukrav

Pluginet stöds av Switch King v3.2.3 och senare.

2. Installation och konfiguration

Följ instruktionerna i konfigurationsfilen som finns med i paketet (.config-filen kan öppnas med Anteckningar/Notepad).

Generella instruktioner för plugin:

  • Placera filerna i mappen "Plugins" direkt under Switch King Servers installationsmapp
  • Konfigurera plugin:et (om nödvändigt)
  • Starta om tjänsterna för Switch King (eller starta om datorn)