Data Source Value Arithmetic (plugin)

Använd detta plugin för att utföra beräkningar (addition, subtraktion, multiplikation, division och absolutskillnad) på värden för datakällor och publicera resultatet i en egen datakälla.

Exempel:

Du vill räkna ut skillnaden mellan två olika temperaturvärden och sedan använda resultatet för att styra utrustning via regler baserat på detta.

Mer information om detta plugin hittar du här:

http://www.switchking.se/forum/viewtopic.php?f=23&t=1669

1. Mjukvarukrav

Pluginet stöds av Switch King v3.2.3 och senare.

2. Installation och konfiguration

Följ instruktionerna i konfigurationsfilen som finns med i paketet (.config-filen kan öppnas med Anteckningar/Notepad).

Generella instruktioner för plugin:

  • Placera filerna i mappen "Plugins" direkt under Switch King Servers installationsmapp
  • Konfigurera plugin:et (om nödvändigt)
  • Starta om tjänsterna för Switch King (eller starta om datorn)