Page 1 of 1

Aeon Labs Z-stick gen5

Posted: Sun 01 Oct 2017, 07:49
by anasazi
Hej,

När ni börjar implementera stöd för Z-Wave så hade det varit bra om ni kunde få med Aeon Labs Z-stick gen5 utöver Telldus Znet.
Kör i dagsläget Domoticz med Aeon Labs Z-stick gen5 men hade gärna velat gå över till Switch King.

Något ni funderar på?